April 2022-DELIVER Transnationalt møde 3 blev afholdt i H.C. Andersens by

     

   

Der var engang et nyligt dannet partnerskab i EU, der begyndte at samarbejde, mens Covid-19-pandemien stadig var i fremmarch. De holdt flere møder online, både det første transnationale kick-off-møde, det andet transnationale møde og månedlige statusmøder, og som regel med succes og gode resultater. De håbede dog på den dag, hvor de alle ville kunne mødes personligt.
Denne dag kom endelig den 24. marts, da partnerskabet ankom til Odense for at deltage i det tredje transnationale møde i DELIVER-projektet, og historien begynder med det første punkt på dagsordenen: at besøge det helt nye H.C. Andersen-museum. Derefter gik turen videre til en god frokost efterfulgt af et fire timers møde for at drøfte afslutningen af de afsluttede projektopgaver og indledningen af en ny projektfase med drøftelser om læringsmålenes format, målgrupper og indholdet af uddannelsesmaterialet.
Som projektleder kan jeg sige, at det var en stor fornøjelse endelig at være vært for et møde, hvor DELIVER-partnerskabet kunne mødes i det virkelige liv.

  • Vores arbejde er virkelig meget meta – vi arbejder dagligt på digitale platforme, mødes med partnere online og har til formål at udvikle et uddannelseskoncept for digitale færdigheder for sundhedspersonale og ledere i sundhedssektoren for at støtte deres digitale transformation. Alligevel er det en lettelse, når det kommer til stykket, at få mulighed for at kommunikere og gennemføre diskussioner på den gammeldags måde, nemlig ansigt til ansigt.
  • Med andre ord kan onlinemøder måske aldrig helt erstatte de personlige, fysiske møder, men det faktum, at denne mulighed findes, gør ERASMUS+-projekter som DELIVER realiserbare.

Linda Justi
Projektleder DELIVER