Marts 2022: Anerkendelser og første resultater

    En dyb tak til alle jer, der for nylig har deltaget i DELIVER-undersøgelsen og interviews! Mere end 500 sundhedspersonale og sundhedschefer fra Italien, Slovenien, Spanien og Danmark tog timeout i efterårs- og vintermånederne 2021 for at hjælpe os med at indsamle data. Takket være deres indsats råder vi nu over et omfattende empirisk datagrundlag til at danne grundlag for vores analyser.

Linda Andersen Justi: – Vi sætter stor pris på jeres input til vores behovsanalyse og organisationsanalyse, især fordi I var nødt til at manøvrere gennem ekstra travle tidsplaner udløst af voldsomme Covid-19 sager, en sygeplejerskestrejke samt den generelle travlhed.

Der er klare tendenser på tværs af vores fire lande – for eksempel:

– Sundhedspersonale har lignende behov for opkvalificering uanset nationalitet. Altså træning af digitale færdigheder, hvilket betyder evnen til at navigere i vores digitale verden ved hjælp af læsning, skrivning, tekniske færdigheder og kritisk tænkning; synes afgørende for at føle sig tryg i jagten på digital transformation.

– Lignende observationer blev udpeget, f.eks. vigtigheden af ​​at forudse teknologitræthed betyder, at ledelsen skal sænke ambitionerne i forhold til, hvor mange teknologiprojekter der kan iværksættes ad gangen, fordi det kan udmatte deres medarbejdere.

For at fastslå, hvilke digitale kompetencer vores sundhedsprofessionelle og sundhedsledere ønsker, bliver data nu behandlet.

Senere på måneden vil vi søge input fra vores quadruple helix ekspertpanel, den danske referencegruppe og DELIVER Partnerskabet for at få hovedpunkterne udtrukket og anvendt i det tværnationale uddannelsesprogram.

https://www.linkedin.com/posts/syddansk-sundhedsinnovation_deliver-digital-skills-to-health-care-professionals-activity-6907263550684057600-57Ng