Refleksioner før valg af digital teknologi

Hvad skal man overveje, før man implementerer en telemedicinsk løsning?

arrow

Dette og det følgende modul omhandler de beslutninger og opgaver, som udøvende og ikke-udøvende ledere i sundhedsvæsenet står over for i den digitale transformation. En sådan beslutning kan være, om der skal anvendes en telemedicinsk løsning eller ej. Valget om, hvorvidt der skal anvendes en telemedicinsk løsning eller ej, kan virke komplekst. For at hjælpe dig med at træffe det valg præsenterer vi dig for MAST; en model og manual til refleksion inden man vælger en digital teknologi.

MAST indeholder tre elementer:

 • Forudgående overvejelser om en række forhold, der bør overvejes, før der igangsættes en vurdering af en telemedicinsk løsning.
 • En tværfaglig vurdering af den pågældende telemedicinske løsning inden for syv domæner.
 • En vurdering af overførbarheden af resultater fundet i den videnskabelige litteratur og resultater fra nye empiriske undersøgelser.

Det overordnede formål med MAST og MAST-manualen er at give en struktureret ramme for vurdering af effektiviteten af telemedicinske applikationer og deres bidrag til plejekvaliteten. Denne vurdering kan anvendes som beslutningsstøtte til beslutning om implementering af den pågældende løsning.

Du kan finde modellen her

Kilder / Referencer

 • Medical Technology (cimt.dk)
 • EU: The MAST Manual | Joinup (europa.eu)

Modellen definerer den relevante vurderingsramme for effekten af ​​telemedicin og berører:

 1. Borgeren (patienten) og teknologien
 2. Borger (patient) sikkerhed
 3. Klinisk effektivitet
 4. Borger(patient)perspektiver
 5. Økonomiske aspekter
 6. Organisatoriske aspekter
 7. Juridiske og etiske aspekter

Guide til refleksion om digital teknologi og arbejdsgange i sundhedsvæsnet

arrow

Dette er en guide til at hjælpe dig som sundhedsleder med at skabe rammer, hvor du og dit team kan reflektere over fordele og ulemper ved at implementere og arbejde med digital teknologi på daglig basis.

Fælles refleksion

Guiden giver dig en struktureret tilgang til, at I som team, kan dele jeres tanker om fordele og ulemper ved at implementere og arbejde med teknologi i jeres dagligdag. Det anbefales, at mødet ledes af en chef eller leder.

Link til materiale

Kilder / Referencer

Målet er at:

 • Afdække aktuelle muligheder og udfordringer med ny teknologi på afdelingen.
 • Opnå et nuanceret billede af hvordan teknologi spiller ind i opgaver og roller.
 • Se nye perspektiver og nye muligheder, der kan handles på.

Hvordan påvirker teknologi mit arbejde?

arrow

Brugen af digitale teknologier inden for sundhedsområdet giver både muligheder og udfordringer. Overvej de problemer der illustreres i filmen og svar på følgende spørgsmål.

Dilemma: Hvordan påvirker teknologi mit arbejde?

I filmen møder vi Rasmus, som er ergoterapeut og arbejder på en hospitalsafdeling for luftvejssygdomme. Ledelsen har besluttet, at afdelingen skal tilbyde digitale sessioner til borgere med svær KOL. Rasmus er usikker på tilbuddet og ikke overbevist om, at denne løsning vil forbedre kvaliteten af plejen for borgeren.

Fra dit perspektiv, reflekter over følgende:

 1. Hvilke teknologiske værktøjer indgår i dit (daglige) arbejde?
 2. Hvor mener du, at teknologi kan hjælpe borgerne med at mestre deres situation?
 3. På hvilken måde hjælper teknologi og digitalisering dig med at løse dine (daglige) opgaver?

Potentialer for borgernes brug af digital teknologi

 • Egenmestring og uafhængighed
 • Fleksibilitet
 • Sikkerhed og komfort
 • Kontrol over dine omgivelser
 • Hyppigere kontakt
 • Ingen transport og ventetid
 • Social aktivitet og deltagelse

Kan du komme i tanke om flere eksempler på potentialer for borgeren? Hvad med begrænsninger?

Reflekter og diskuter enten alene eller i mindre grupper.

Kilder/referencer:

Refleksionsspørgsmål

 • Har du tid nok til at lære nyt?
 • Er sidemandsoplæring en mulighed?
 • Er der plads til fejl og usikkerhed?
 • Har du tid til diskussioner og udvikling i faglige fællesskaber?
 • Har du overblik over værdien og målene med telemedicin?
 • Har du mulighed for at påvirke videreudvikling og rammerne?
 • Måske vil du dele et eksempel fra din personlige erfaring?
 • Hvordan træffer du i øjeblikket valg vedrørende implementering af telemedicinske applikationer?
 • Hvad fungerer godt ved den måde, du i øjeblikket træffer valg/vurderer på? Hvad gør ikke?
 • Hvilket – hvis noget – potentiale ser du i at inkorporere MAST-modellen eller dele af den?