At håndtere teknologi med lethed

Teknologien udvikler sig hurtigt og skaber nye muligheder for bedre patientbehandling. Det giver også nye udfordringer og etiske dilemmaer. Hvordan håndterer vi disse?

Teknologien udvikler sig hurtigt og skaber nye muligheder for bedre patientbehandling. Det giver også nye udfordringer og etiske dilemmaer. Hvordan håndterer vi disse?

Sådan undgår du teknologiens faldgruber

arrow

Introduktion til modulet

Målet med dette modul er at udstyre dig, dine kolleger og ledere med en generisk tilgang og nogle værktøjer til at komme i gang med en diskussion om teknologiens etiske aspekter.

I dette modul vil du blive introduceret til følgende værktøjer, som kan understøtte diskussionen om, hvordan du kan gribe etik an i forbindelse med digitale sundhedsteknologier:

  • 4 Kliniske Cases & Spørgsmål til refleksion – et simpelt værktøj.
  • The Quick and Proper Ethical Technology Assessment Model – en mere kompleks model til en uddybende etisk vurdering.
  • En ”ordbog” – definition af relevante etiske værdier.

Både spørgsmålene til refleksion og vurderingsmodellen kan bruges individuelt, men de er velegnede til gruppebaserede diskussioner blandt peers og kolleger.

Etiske dilemmaer

Per definition involverer et etisk dilemma behovet for at vælge mellem to eller flere moralsk acceptable muligheder eller mellem lige så uacceptable handlingsmuligheder, når det ene valg forhindrer valg af det andet.

Etiske dilemmaer skaber en konflikt mellem to handlemåder, der begge er korrekte, men repræsenterer forskellige principper eller værdier. Et etisk dilemma opstår, når hvert valg i en situation har både rigtige og forkerte elementer og ved at vælge en handling, påvirkes den anden negativt.

Etiske dilemmaer opstår typisk fra konflikter mellem værdier, normer og interesser og kan forstås som spændingen i at vide, hvad der er det rigtige at gøre men at opleve institutionelle eller andre begrænsninger, der gør det vanskeligt at forfølge den ønskede handlingsmåde (Holm et al., 2014).

Et almindeligt eksempel på et etisk dilemma er mellem afvejning af patientens autonomi og selvbestemmelse og gavn for en potentiel behandling. For eksempel har en patient valgt ikke at blive opereret for at fjerne en ondartet tumor på trods af råd og information fra sundhedspersonalet. I dette scenarie opvejer patientens autonomi fordelene.

I takt med at teknologien bliver en mere integreret del af de kliniske rammer, kan de etiske dilemmaer se anderledes ud. En sundhedsprofessionel kan stå over for et dilemma ved at tilbyde videokonsultationer til en ældre patient, der mangler digitale færdigheder, og afveje bekvemmeligheden ved fjernkonsultation mod patientens ret til letforståelig og effektiv pleje.

Målet med modulet er at udstyre sundhedspersonale med værktøjer til at balancere modstridende etiske værdier, især når vi diskuterer de kompromiser, vi nogle gange indgår, når vi interagerer med teknologi.

Etik og sundhedsteknologi

Teknologi er i sig selv ikke uetisk, men den giver en række muligheder for anvendelse i interaktionen mellem menneske og teknologi. For eksempel kan genetisk testning direkte til forbrugeren give værdifuld information om en persons sundhedsrisici. Disse tests kan dog misbruges, hvis oplysningerne ikke er tilstrækkeligt beskyttede, eller hvis de bruges til at diskriminere personer i situationer som f.eks. beskæftigelse eller forsikringsdækning. Oftest har designere eller udviklere ikke tænkt, at deres teknologier kan give anledning til etiske dilemmaer eller uetiske situationer. Det er dog ikke altid muligt at forudsige præcist, hvad der kan være virkningerne og konsekvenserne af teknologien, når den bliver frigivet og brugt i det virkelige liv.

Derfor er det afgørende for udviklere og sundhedspersonale at overveje potentielle etiske spørgsmål så tidligt som muligt i design- og implementeringsprocesserne. I nogle tilfælde er teknologien designet andetsteds, hvilket gør det meget vanskeligt at påvirke designfasen. Alligevel er det stadig vigtigt, at man som leder i sundhedsvæsnet og som sundhedsprofessionel overvejer etiske dilemmaer eller implikationer i implementeringsprocessen.

Kilder/referencer