Dilemma cases

I det følgende præsenteres 4 etiske dilemmaer, der udspringer af brugen af ny teknologi. Historierne tager udgangspunkt i konkrete situationer. Hvis situationerne ikke umiddelbart er genkendelige for dig, så prøv at bruge eksempler fra din egen praksis.

I det følgende præsenteres 4 etiske dilemmaer, der udspringer af brugen af ny teknologi. Historierne tager udgangspunkt i konkrete situationer. Hvis situationerne ikke umiddelbart er genkendelige for dig, så prøv at bruge eksempler fra din egen praksis.

Dilemma: Hjemmemålinger

arrow

 

Katrine er sygeplejerske på Hjerteambulatoriet, hvor hendes opgave blandt andet er at følge op på patienternes værdier og generelle trivsel, når de er blevet sendt hjem efter en hjerteoperation.

Karl, en 72-årig mand, blev hjerteopereret for to uger siden. I dag er han i ambulatoriet til en opfølgningssamtale. Hans sygeplejerske, Katrine, bemærker med det samme, at Karl ser ud til at være ekstremt angst. Under deres samtale afslører Karl, at hans barnebarn har hjulpet ham med at installere flere sundhedsovervågningsapps på sin smartphone, så han kan holde tættere øje med sine vitale parametre.

Men i stedet for at give tryghed har apps øget Karls bekymringer. Han har bemærket udsving i sit blodtryk og puls i løbet af dagen, hvilket får ham til at bekymre sig om, at operationen ikke har forbedret hans tilstand. Som følge heraf er han blevet mere og mere træt og modløs, begrænset til sit hjem af frygt for, at han kan kollapse, hvis han vover sig for langt væk fra hjemmet.

Kilder/referencer

Spørgsmål til eftertanke

 • Hvad betyder situationen for patientens sårbarhed eller tryghed?
 • Synes du, at borgerne skal have fuld adgang til deres egne sundhedsdata? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvilket ansvar har sundhedspersonalet– i givet fald – i at uddanne borgerne i deres egne sundhedsdata?
 • Hvordan kan situationen påvirke din daglige arbejdsgang og opgaveløsning?

Dilemma: Natovervågning

arrow

 

Maria er social- og sundhedshjælper og arbejder som nattevagt på et plejehjem. For nylig har plejehjemmet installeret et kamera på Johannes værelse. I stedet for at Maria forstyrrer Johannes om natten ved at åbne døren og kigge ind til ham, kan hun nu tage sig af natteopsynet virtuelt.

Maria kan se på sin skærm, om Johannes er i sengen. Hun skal ikke kigge hele tiden, men tager de aftalte blikke flere gange i løbet af natten. Maria har hørt fra dagvagterne, at Johannes er blevet sundere i løbet af dagen, efter at de indførte virtuel natteovervågning. Maria ved også, at hun tidligere ofte vækkede ham, når hun åbnede døren og kiggede ind.

Til gengæld har Maria det lidt mærkeligt med at overvåge Johannes på en skærm. Hun føler, det er grænseoverskridende at se på en, der sover, selvom Johannes har givet tilladelse til kameraet. Maria overvejer, hvad hun mener om kameraovervågning generelt (f.eks. i offentlige rum), og hvordan hendes opgave her på plejehjemmet adskiller sig fra den.

Kilder/referencer

Spørgsmål til refleksion

 • Overvej Marias situation med at føle, at hun overskrider sine egne etiske grænser blot ved at udføre sit arbejde. Hvilke overvejelser har du omkring dette?
 • Bør du se bort fra personlige etiske grænser for at udføre dit arbejde? Hvornår – hvis nogensinde – er det i orden at tilsidesætte en grænse?
 • Hvordan kan situationen påvirke din daglige arbejdsgang og opgaveløsning?

Dilemma: Brystscreening

arrow

 

Fatima er læge på onkologisk afdeling, hvor de blandt andet arbejder med at automatisere røntgenbilleder fra brystkræftscreeninger. Fatima bruger en computeralgoritme til at hjælpe med at evaluere de mange røntgenresultater. Det betyder, at en computer tjekker billederne for uregelmæssigheder og diagnosticerer gennem billedgenkendelse. På den måde kan Fatima og hendes kolleger gå gennem billederne meget hurtigere.

Fatima kan se, at brugen af computere vil gavne mange, da patienterne får hurtigere svar på deres screening og derfor har kortere ventetid før en eventuel behandling. Fatima er dog lidt skeptisk over for en computer, der forbereder beslutningsstøtte til helbredsvurderinger. Ville det ikke være mere sikkert med en personlig og målrettet lægelig vurdering?

Fatima er bekymret for, at algoritmen laver fejl hos nogle patienter, så de får et falsk-negativt svar. De vil så ikke blive undersøgt nærmere af en læge, selvom de faktisk har symptomer på brystkræft.

Kilder/referencer

Spørgsmål til eftertanke

 • Overvej de etiske fordele og ulemper vedrørende automatisering af processer i sundhedsvæsnet. Er de ens for sundhedspersonen og borgeren? Hvor adskiller de sig?
 • Hvordan påvirker situationen tilliden og relationen mellem borger og sundhedsperson?
 • Hvad betyder situationen for patientens sårbarhed eller tryghed?
 • Hvordan kan situationen påvirke din daglige arbejdsgang og opgaveløsning?

Dilemma: Netdoktor

arrow

 

Roberts praktiserende læge har en vigtig opgave i at fungere som gatekeeper for medicinsk information, når Robert selv har konsulteret dr. Google. Det er vigtigt, at lægen fremstår som en pålidelig kilde for vejledning og råd til sine patienter. Selvdiagnosticering, som den der her beskrives, forekommer oftere og oftere. Praktiserende læger skal være kritiske i vurdering af symptomer og sygehistorie for at lave nøjagtige diagnoser og behandlingsplaner, samtidig med at man opbygger tillid, lytter til patienterne og håndterer deres bekymringer effektivt.

Robert, en 45-årig mand, besøger sin læge. Han forklarer, at han gennem flere måneder har oplevet symptomer på generel træthed og periodisk hovedpine. Robert har gjort en betydelig indsats for at forstå sine symptomer og deres mulige implikationer ved at undersøge det online. Til konsultationen viser han en masse udskrevet materiale, der beskriver potentielle diagnoser, der stemmer overens med hans symptomer, hvoraf nogle er svære tilstande som kronisk træthedssyndrom, borreliose og hjernetumorer. Robert er bekymret for sit helbred, han spørger den praktiserende læge om, hvad han lider af, og han vil rigtig gerne have en diagnose. Baseret på patientens symptomer og sygehistorie ser det ud til, at Roberts oplysninger ikke er korrekte, og at han ikke er (alvorligt) syg.

Spørgsmål til eftertanke

 • Hvordan kan Roberts praktiserende læge håndtere Robert, som er overbevist om en forkert diagnose baseret på hans onlinesøgning, uden at fornærme ham eller få ham til at føle sig krænket på sin selvstændighed?
 • Hvordan kan den praktiserende læge fremme fælles beslutningstagning baseret på nøjagtig information og dermed fremme patientens autonomi og egenomsorg i sundhedsvæsnet?
 • Hvordan kan den praktiserende læge opretholde en åben dialog med patienten om den information, de finder online, samtidig med at den respekterer deres autonomi og værdighed?
 • Hvilke skridt kan den praktiserende læge tage for at sikre, at patienten ikke føler sig overvældet eller ængstelig på grund af deres online helbredsoplysninger fremadrettet?