DELIVER

Hvordan kan vi fremme brugen af teknologi på sundhedsområdet?

sammenhæng

Sundhedspersonale (HCP’er) er kernen i digital transformation inden for sundhedspleje

Den digitale omstilling af sundheden kræver på dramatisk vis brugen af digital teknologi i de europæiske sundhedssystemer. HCP’er er centrale for at fremskynde den digitale omstilling af sundhed. EU’s fælles aktion Planlægning og prognoser for sundhedspersonale angiver, at digitale færdigheder er en vigtig fremtidig færdighed for sundhedspersonale. Sundhedspersonalet vil kræve viden om, hvordan de overfører deres sundhedsrelaterede færdigheder til det nye digitaliserede sundhedsparadigme.

DELIVER ( Digital EducationaL program invoIVing hEalth pRofessionals) inspirerer til at forbedre HCP’ernes digitale færdigheder ved at støtte den digitale omstilling af sundheden i de europæiske regioner.

projektmålsætninger

Opkvalificering

Forbedre HCP’ernes digitale færdigheder for at understøtte den digitale omstilling af sundhedspleje.

Tværnationale

Udvikle et fælles tværnationalt uddannelsesprogram, der fokuserer på anvendte digitale færdigheder til HCP’er.

E-læringsværktøjer

Udvikle e-læringsværktøjer, der understøtter løbende faglig udvikling.

ambition

Hvordan vil DELIVER nå sit mål?

DELIVER vil producere fem intellektuelle output (IOs):

IO1 : Behovsanalyse
IO2 : Organisatorisk analyse
IO3 : Læseplan og undervisningsmateriale
IO4 : Sundhedspersonale e-læringsplatform for digitale færdigheder
IO5 : Anbefalinger til politik og gennemførelse

Dette projekt finansieres af EU-Kommissionen under Erasmus+-programmet. Det samlede budget er 300.586 €.