Værktøjer til matchmaking

A toolbox for making the best match between technology and citizen

A toolbox for making the best match between technology and citizen

Værktøjer

arrow

Her er en samling af alle de værktøjer, som er blevet brugt i dette tema. De kan hjælpe dig med at forstå og vurdere et match mellem borger og teknologi. Hvert værktøj er beskrevet og forklaret.

Sådan bruger du værktøjerne

Formålet med og brugen af hvert værktøj er blevet forklaret. Du kan vælge det værktøj, der passer bedst til dine specifikke behov og ressourcer.

Værktøjerne kan bruges enten alene eller sammen.

Værktøj: Livsorienteret teknologivurdering

arrow

Formålet med skabelonen er at understøtte sundhedspersonale i en række overvejelser, før der vælges en teknologi. Dette gøres for at sikre et match mellem teknologi og borger, teknologi og fagperson og/eller teknologi og implementeringstilgang.

Sådan anvendes værktøjet

Udvælg de spørgsmål, der er relevante for din kontekst, og der hvor du bruger teknologien. Disse spørgsmål kan bruges som interviewguide, som fokuspunkter under observationer eller som emner til diskussion og dialog. Underspørgsmålene kan rettes mod både borgere, patienter, personale og ledere.

Link til materialet

Værktøj: Mødevejledning til Refleksionsmøde

arrow

 

Vi oplever alle situationer, hvor ikke kun sundhedspersonale, men også borgere og pårørende har forskellige perspektiver på, hvad der er værdifuldt og rigtigt, når det kommer til sundheds- og velfærdsteknologier. Det kan skabe udfordringer og dilemmaer, som kræver, at sundhedspersonalet igangsætter forskellige overvejelser.

Dette værktøj er en mødeguide til et refleksionsmøde med fokus på at identificere en borgers eller patients behov. Formålet og rammerne for mødet er at;

 • give plads til samtale om, hvordan teknologi påvirker din faglighed
 • undersøge og reflektere over mødedeltagernes egne erfaringer
 • opnå fælles forståelse for ændringer i ansvar og opgaver

Sådan bruges

Refleksionsmødet skal ledes af en leder. Vejledningen beskriver, hvor meget tid der skal afsættes til hver del af mødet. Tilpas gerne guiden til din specifikke situation og kontekst.

Link til materialet

Værktøj: Hvad er vigtigt for dig?

arrow

Hvad er vigtigt for dig? Når man stiller dette simple spørgsmål, oplever borgeren at blive mødt som et helt menneske.

 

Det er vigtigt, at vi spørger og lytter til borgerne. Vi ønsker at være til stede og tage udgangspunkt i borgerens behov, ønsker og muligheder.

Hvad er vigtigt for dig er et dialogværktøj, der skal støtte sundhedspersonale i denne opgave.

Det er beregnet til at være et hurtigt og enkelt værktøj, der kan give dig nogle teknikker, som nemt kan indarbejdes i dine daglige rutiner.

Sådan bruges værktøjet

Dette værktøj kan bruges til at guide dialogen med borgerne i dit arbejde.

Du kan stille de spørgsmål, der er beskrevet i værktøjet, og notere dig de nonverbale måder, som du kan bruge til at signalere til borgerne, at du lytter til, hvad der er vigtigt for dem.

Link til materialet

Hvad er vigtigt for dig? 

Værktøj: Brugerrejsespillet

arrow

Formålet med dette spil er at skifte perspektiv. Målet er, at I som ledere og sundhedsersonale tager udgangspunkt i borgernes behov – ikke egne interne arbejdsgange – når I udvikler og forbedrer jeres eget samarbejde, og måden I yder den bedst mulige behandling for dine borgere på.

Sådan spiller du spillet

Brugerrejsespillet tager ca. 1 time og 45 minutter. Det har 7 trin.

 • Trin 1 (10 min) Gruppen vælger en persona (en borger). Der er tre foruddefinerede personaer og en tom skabelon. Udfyld den du foretrækker at arbejde med, ud fra hvilke borgere du normalt møder i dit arbejde.
 • Trin 2 (15 min) Brugerrejsen. Forbind dine personaer med brugerrejsen. Forestil dig, at personen besøger din afdeling. Hvilke trin gennemgår han/hun? Byg brugerrejsen med de firkanter, du finder på sliden med tjeklisten. Skriv på de tomme fremskridtsbrikker, hvis du mangler trin i brugerrejsen.
 • Trin 3 (10 min) Find 10 behov hos din persona, der kan opfyldes bedre end i dag. Skriv dem under brugerrejsesporet.
 • Trin 4 (5 min) Marker de behov, der bedst løses med digitale løsninger.
 • Trin 5 (20 min) Diskuter, hvilke digitale løsninger der kunne forbedre patientoplevelsen for din persona. Tegn, skriv og udvikl din idé til en digital løsning i det grå patientfelt.
 • Trin 6 (20 min) Diskuter ideen ud fra, hvad ændringerne betyder for sundhedspersonalet og skriv dine svar i det grå medarbejderfelt i brugerrejsespillet.
 • Trin 7 (20 min) Diskuter ledernes/ledelsens rolle. Diskuter, hvad ændringerne kræver af ledelsen, og hvad ledergruppen kan gøre. Skriv dine svar i det grå ledelsesfelt.

Forberedelse

Udskriv materialet. Se den vedhæftede tjekliste.

Værktøj: Spørg borgeren – og de pårørende

arrow

Borgerens og de pårørendes viden om deres sygdom, hverdag og behandlingsforløb er vigtig i forhold til at planlægge og beslutte den rette behandling og pleje. Når man inddrager borgernes viden, skaber man højere kvalitet og øger borgernes sikkerhed, fordi behandlingen er tilpasset den enkeltes præferencer, ressourcer og behov. Selvom flere sygehuse allerede arbejder med brugerinddragelse, er der mange der gerne vil blive bedre til det – og udvikle, kvalificere og implementere flere brugerinddragelsestiltag. Refleksionskortene er udarbejdet som et værktøj til at kvalificere arbejdet.

Formålet med refleksionskortene

Formålet med refleksionskortene er, at I kan diskutere begrebet brugerinddragelse og i fællesskab reflektere over jeres brugerinddragelsespraksis. Med udgangspunkt i dine egne erfaringer, viden om og holdninger til brugerinddragelse er målet med refleksionerne at give dig ny indsigt, der kan udfordre og kvalificere din nuværende praksis.

Refleksionskortene er opdelt i tre farver, som svarer til de tre typer involvering:

 • Individuel involvering (lilla)
 • Inddragelse af pårørende (blå)
 • Organisatorisk involvering (pink)

Vejledning til brug

Kortene, der omhandler individuel og pårørende involvering, er primært tiltænkt medarbejdere i praksis, men det kan være en fordel at drøfte spørgsmålene med ledere og medarbejdere, der arbejder med kvalitetssikring og udvikling.

Kortene, der omhandler organisatorisk involvering, henvender sig primært til ledere, der arbejder med kvalitetssikring og udvikling.

Link

Dilemmafilm: Hvordan vurderer jeg, om hjemmemonitorering er den bedste løsning?

arrow

Hjemmemonitorering er, når borgeren foretager selvmåling af blodtryk, puls, vægt etc. Hvornår er det en god løsning? At tilbyde hjemmemonitorering kræver en grundig vurdering, før du træffer din endelige beslutning. Den følgende film vil vise, hvordan man går til denne proces.

 

I filmen møder du en sygeplejerske, som er ansat på et lungeambulatorium på et hospital. Sygeplejersken har et møde med en borger, der lider af KOL og sammen kigger de på muligheden for at bruge telemedicinsk udstyr. Efter planen skal borgeren have udstyret installeret i hjemmet for at kunne måle sin iltmætning, puls, vægt og blodtryk dagligt.

Dilemmafilmen omhandler sundhedspersonalets arbejde med teknologi. Se den og svar på følgende spørgsmål. Du kan selv tænke over spørgsmålene eller diskutere dem med dine kolleger.

Yderligere opgave

Hvis tiden tillader det, så overvej nogle flere spørgsmål at diskutere.

Måske vil du dele et eksempel fra din personlige erfaring?

Spørgsmål til refleksion

Overvej nedenstående spørgsmål baseret på filmen:

 • Hvilke kvalifikationer skal borgerne have for at kunne lave hjemmeovervågning?
 • Hvad ville gøre dig mere tryg ved at introducere og eventuelt teste en hjemmemonitoreringsløsning for en borger?
 • Hvordan vil du forberede dig på at introducere og eventuelt teste en hjemmemonitoreringsløsning for en borger?

Dilemmafilm: Balancen mellem teknologi og mennesker

arrow

Videokonsultationer har vist sig at være nyttige for borgere, der har svært ved at transportere sig selv til en lægesamtale. Teknologi opfattes dog ikke altid positivt.

Hvordan balancerer vi mellem teknologi og mennesker?

I filmen møder du Henrik, der er praktiserende læge. Henrik skal holde en videokonsultation med en ældre borger på et plejecenter. Efterfølgende deler han sin positive oplevelse med en kollega, der er mere skeptisk.

Dilemmafilmen omhandler sundhedspersonalets arbejde med teknologi. Se den og svar på følgende spørgsmål. Du kan selv overveje spørgsmålene eller diskutere dem med dine kolleger.

Yderligere opgave

Hvis tiden tillader det, så overvej nogle flere spørgsmål at diskutere.

Måske vil du dele et eksempel fra din personlige erfaring?

Spørgsmål til refleksion

Overvej nedenstående spørgsmål baseret på filmen:

 • Hvad gør du for at sikre balancen mellem teknologi og mennesker?
 • Hvordan sikrer du, at du overholder retningslinjerne for privatliv i forbindelse med videokonsultationer?

Quiz

arrow

Quiz om matchet mellem borger og teknologi

Hvorfor er matchet mellem teknologi og borger vigtigt i sundhedsvæsnet?
For at sikre en vellykket implementering af sundhedsteknologi + For at understøtte borgernes sundhed og beslutningstagning.
Hvilken rolle spiller digitale færdigheder og e-sundhed i borgernes behandling?
De understøtter borgernes sundhed og beslutningstagning.
Hvilke faktorer er vigtige, når man skal vurdere matchet mellem teknologi og borger?
Brugervenlighed, sundhedskompetence og tilgængelighed
Hvorfor skal de fysiske rammer i borgerens hjem tages i betragtning ved implementering af teknologi?
Det påvirker borgerens adgang til teknologi
Hvilken indflydelse har teknologi på daglige arbejdsgange og opgaver?
Det ændrer daglige arbejdsgange og opgaver
Hvorfor er det vigtigt at inddrage borgerne i vurderingsprocessen?
For at sikre succesfuld implementering af teknologien