Videokonsultationer – en guide til sundhedspersonalet

Forbedrede videokonsultationer

arrow

 

For at sikre, at videokonsultationer gennemføres i høj kvalitet, er der nogle enkle tips, der kan forberede dig som sundhedsperson på en god videokonsultation.

Der er flere ting, du kan gøre for at forbedre din og borgerens oplevelse. Disse tips vil berøre det fysiske miljø samt planlægningen, varigheden og afslutningen af en videokonsultation. Informationen ses som en tilføjelse til eksisterende rammer for god patientkommunikation, såsom Calgary-Cambridge Guidelines. Kommunikation gennem en digital platform ændrer nogle aspekter, og dette modul fremhæver nogle af disse, og hvordan man håndterer det.

Fysisk miljø og udseende

arrow

Sørg for, at der er god belysning i rummet, så billedet er skarpt. Disse er blot to blandt en række brugbare tips til en bedre videokonsultationsoplevelse.

Opsætning af dit konsultationsmiljø:

 • Vælg et roligt, privat rum: Undgå åbne kontormiljøer for at minimere baggrundsdistraktioner.
 • Forbedre lydkvaliteten: Brug hovedtelefoner med en mikrofon for at forbedre lydkvaliteten og bevare privatlivets fred.
 • Angiv din organisation: Hvis du har et dedikeret lokale, skal du bruge skilte, der angiver din organisation og den igangværende konsultation.
 • Juster belysningen: Sørg for, at rummet er godt oplyst for et klart billede, og undgå direkte sollys, der kan påvirke videokvaliteten.
 • Forbered demonstrationsmateriale: Hvis du viser udstyr, skal du holde det inden for rækkevidde og sikre, at det kan ses fuldt ud på kameraet.

Professionelt udseende og bevægelse:

 • Vurder din fremtoning: Tjek dit skærmbillede regelmæssigt for at sikre et professionelt udseende.
 • Begræns og overdriv bevægelser: Sid stille og undgå pludselige bevægelser. Når du fremhæver et punkt, skal du løfte dine hænder ind i kameraets visning.
 • Kompenser for reduceret kropssprog: Brug større håndbevægelser og ansigtsudtryk, da non-verbale signaler er mindre mærkbare i videokonsultationer.
 • Klæd dig passende på: Undgå tøj med smalle striber, der kan forårsage skærmflimmer. Bær uniform eller kittel, hvis det er muligt.

Source / References

 

Arbejde hjemmefra

Sikre en ren og professionelt udseende baggrund. Hvis dette ikke er muligt, skal du bruge en virtuel baggrund med din organisations logo. Orienter patienten om, at du har adgang til deres sundhedsjournaler og mulighed for at arrangere personlige konsultationer, hvis det er nødvendigt. Lad andre i dit hjem vide, når du er i en konsultation og ikke må blive forstyrret.

Planlægning af videokonsultationen

arrow

Grundig planlægning af en videokonsultation kan forbedre samtalen og give mulighed for hurtige justeringer, hvis der opstår problemer. Efterhånden vil du blive mere komfortabel med denne virtuelle måde at interagere med din patient på. En test kan vise sig at være nyttig til at afprøve nye måder, eller hvis du har brug for at føle dig mere sikker.

Stil forventninger

 • Kommuniker tydeligt omkring de potentielle resultater af konsultationen. Bemærk, at nogle emner muligvis ikke behandles tilstrækkeligt via video, som hvis det var en fysisk konsultation. Sørg for, at patienten forstår dette for at undgå misforståelser.
 • Hvis patienten skal forberede noget til konsultationen, såsom målinger eller specifikt udstyr, skal du kommunikere dette tydeligt.
 • Hvis din organisation har en folder eller informationsvejledning om videokonsultationer, skal du sikre dig, at patienten har modtaget og gennemgået denne forud.
 • Indhent patientens telefonnummer på forhånd. Dette giver dig mulighed for at fortsætte konsultationen via telefonopkald, hvis der er afbrydelser eller tekniske problemer med videoen.
 • Angiv en estimeret varighed for videokonsultationen. Dette sikrer, at patienten kan afsætte tid nok.

Tekniske overvejelser

 • Hav den elektroniske patientjournal (EPJ) eller andre relevante kliniske systemer åben og klar. Ideelt set skal du bruge en opsætning med to skærme, en til at se patienten og den anden til at få adgang til det kliniske system.
 • Luk alle unødvendige programmer og apps for at maksimere hardwareydelsen og internetbåndbredden.
 • Sørg for, at alle nødvendige enheder er fuldt opladet eller har tilstrækkelig batterilevetid til konsultationens varighed.
 • Hav kontaktoplysningerne på dit tekniske supportteam let tilgængelige. Dette vil hjælpe med hurtigt at løse tekniske problemer, som du måske ikke er i stand til at løse selv.

Tips til effektiv kommunikation

 • Tal tydeligt og tillad pauser, da videoforbindelser nogle gange kan halte.
 • Hold jævnligt korte pauser for at give patienten, dennes pårørende eller kolleger mulighed for at stille spørgsmål.
 • Varier dit tonefald, og læg vægt på vigtige ord for at gøre din tale mere engagerende.
 • Hvis flere deltagere er involveret i videokonsultationen, skal du etablere klare kommunikationsregler for at forhindre afbrydelser og for at sikre, at alle har mulighed for at tale.
 • Indøv processen. Test videokonsultationsudstyret med et teammedlem, før du bruger det sammen med en patient.

Husk, at målet er at gøre videokonsultationer så effektive og behagelige som muligt for både dig, lægen og patienten. Ved at gøre det kan vi udnytte fordelene ved telemedicin og samtidig minimere potentielle forstyrrelser eller misforståelser.

Under konsultationen

arrow

Non-verbal kommunikation såsom at smile, få øjenkontakt og brug af håndtegn kan påvirke effektiviteten af videokonsultationer betydeligt. Disse elementer bidrager sammen med hensynsfulde spørgsmål og opmærksomhed på patientens omgivelser til en omfattende og meningsfuld virtuel konsultation.

Etablering af tillid og fortrolighed 

I starten af konsultationen skal du spørge patienten, hvordan de har det med at mødes over et videoopkald. Dette sætter tonen for konsultationen og vurderer deres komfortniveau. For eksempel kan en patient med angst have brug for yderligere tryghed. Det kan også være nyttigt at minde patienten om, at du er alene under konsultationen for at styrke følelsen af privatliv.

Stil de rigtige spørgsmål 

Da videokonsultationer føles anderledes end det personlige besøg hos fx lægen, er det afgørende at stille de rigtige spørgsmål. For eksempel, når du konsulterer en patient med KOL, spørg om, hvor hurtigt de oplever åndenød under fysisk aktivitet. Dette spørgsmål giver kritisk information, som du ellers kunne have vurderet under en fysisk undersøgelse.

Et vindue ind i din borgers liv 

Videokonsultationer kan give indsigt i en patients hjem eller arbejdsmiljø. Brug denne mulighed til at foretage funktionelle vurderinger og informere kliniske beslutninger. Bed for eksempel en patient om at vise dig, hvor de opbevarer deres medicin, eller observer rummet for potentielle faldrisici, hvis patienten har en historik med at falde. På samme måde kan tegn på fugt eller hamstring indikere faktorer, der bidrager til åndedrætsproblemer eller psykiske problemer.

Kropssprog 

På trods af begrænsningerne ved videoopkald skal du være opmærksom på ikke-verbale tegn og kropssprog. Se på patientens øjne – undgår de dit blik? Ser de glade eller bekymrede ud? Vurder patientens kropsholdning, ansigtskulør og generelle opførsel.

Øjenkontakt

Dyrk en følelse af forbindelse ved at se direkte ind i kameraet, som simulerer øjenkontakt. Forklar patienten, at når du kigger ned, observerer du dem på din skærm uden at miste fokus. En korrekt placering af webcamera kan hjælpe med dette problem. Hvis det ikke er muligt, kan det være nyttigt at forklare, at når du kigger ned, observerer du dem på din skærm uden at miste fokus.

Praktiske tips til videokonsultationen

Byd patienten velkommen 

Så snart begge parter har logget ind på videokonsultationen, skal du sørge for, at du byder patienten hjertelig velkommen og præsentere dig selv, som du ville gøre i en ansigt-til-ansigt konsultation.

Patientidentifikation 

Før du fortsætter, skal du bekræfte patientens identitet ved hjælp af deres navn og cpr-nummer. Dette trin er afgørende for at bevare fortroligheden og sikre, at der er adgang til de korrekte patientjournaler.

Kontrol af forbindelseskvalitet 

Spørg om lyd- og videokvaliteten fra patientens perspektiv. Bekræft også, at patienten befinder sig på et passende, roligt og privat sted til konsultationen.

Sæt dagsordenen

For at bevare klarhed og struktur under konsultationen er det en fordel at forventningsafstemme og etablere en fælles dagsorden med patienten i starten af mødet.

Håndtering af konsultationstid

Informer patienten om konsultationens varighed, og mind dem om, at de til enhver tid kan anmode om en pause. Vær opmærksom på patientens komfort og tilbyd pauser, når det er nødvendigt, fx at give dem tid til at hente et glas vand.

Levering af oversigter

Kontroller regelmæssigt patientens forståelse ved at give kortfattede sammendrag af de diskuterede oplysninger. Sørg for, at de forstår nøglepunkterne, og opfordr dem til at stille spørgsmål.

Afslutning af konsultationen

arrow

En vellykket afslutning af en videokonsultation kræver særlig opmærksomhed for at sikre, at patientens behov er blevet imødekommet tilstrækkeligt, og at de næste skridt er klare for begge parter. Her er fire vigtige trin for at sikre en smidig og effektiv afslutning på din videokonsultation.

Sikre, at borgerens behov er blevet opfyldt 

I løbet af videokonsultationen kan patienten have specifikke emner eller spørgsmål, de ønsker at tage fat på. Sørg altid for at forhøre dig, hvis patienten har nogle dvælende spørgsmål eller bekymringer, der skal diskuteres.

Aftal de næste trin 

Inden samtalen afsluttes, er det en god idé at aftale de næste trin i behandlingen med patienten. Eventuelle aftaler eller ændringer i behandlingen, der diskuteres under videokonsultationen, bør dokumenteres korrekt i sundhedsjournalerne, svarende til en fysisk konsultation.

Spørg om feedback på videokonsultationen 

Mod slutningen af videokonsultationen kan du benytte lejligheden til at spørge patienten om deres oplevelse med det virtuelle konsultationsforløb. Vurder deres komfortniveau med den anvendte teknologi og den samlede oplevelse. Denne feedback kan give værdifuld indsigt til at foretage nødvendige justeringer i fremtidige konsultationer.

Indstil en dato for en ny aftale 

Hvis videokonsultationen er en del af en regelmæssig kontrol- eller behandlingsplan, er det praktisk at aftale en dato og et tidspunkt for den næste aftale under denne konsultation.

Slutter med en god tone 

At afslutte en videokonsultation kan ofte føles brat, idet man mangler muligheden for afslappet smalltalk, der normalt er til stede i fysiske møder. Derfor er det vigtigt bevidst at skabe plads til, at samtalen kan afvikles. Kommuniker tydeligt til patienten, når videokonsultationen er ved at være slut.

En anbefalet praksis er at instruere patienten i at afbryde forbindelsen først. Dette sikrer, at patienten ikke undrer sig over, om konsultationen er afsluttet på grund af en teknisk fejl, og at de føler, at de har styr på konsultationens afslutning.

Dokumentation mens du er frisk

Dokumentér og journalfør straks konsultationen, mens diskussionen stadig er frisk i hukommelsen. I nogle tilfælde er det ikke muligt at tage notater undervejs i konsultationen på grund af behovet for at bevare øjenkontakt, forhindre tastaturstøj osv. Derfor er dokumentation umiddelbart efter konsultationen endnu mere afgørende.