E-LEARNING TOOL
En kort introduction til DELIVER e-læringsværktøj

HVAD? DELIVER tilbyder et læringsprogram i form af en samling mikro-moduler fordelt over seks temaer. Du vil finde en række forskellige materialer til brug i undervisnings- og læringssammenhæng. Formålet er en hjælp til at digitalisering og brug af teknologi bliver en integreret del af de daglige rutiner i sundhedsvæsenet.

HVEM? Målgruppen er instruktører og undervisere, hvor materialet kan bruges i klasseundervisningen. Materialet kan også tjene som selv-lære samt appellere til undervisere på socialområdet.

HVORDAN? Du opfordres til at bruge din undersøgende evner, find inspiration og udvælg de moduler, som tjener dit behov.

HVORFOR? Vi har forfulgt et svar på ”Hvorfor er digitalisering i sundhedsvæsnet vigtigt?”. Se filmen og få forklaringen i temaet ”Digital teknologi i Sundhedsvæsnet”.