Det digitale kompetencehjul

Det digitale kompetencehjul: Et interaktivt onlineværktøj

arrow

Det digitale kompetencehjul er et interaktivt onlineværktøj til at kortlægge dine digitale kompetencer. Værktøjet kan støtte dig i at forstå og styrke dine kompetencer i forhold til at kunne forstå, bruge, kommunikere og udvikle digitale løsninger.

 

Det Digitale Kompetencehjul er udviklet af Center for Digital Dannelse Forside | Center for Digital Dannelse, som i mere end 10 år har specialiseret sig i digital dannelse og digitale kompetencer.

Formålet med hjulet er at give overblik over digitale kompetencer og tilbyde konkrete værktøjer til at løfte og forbedre disse kompetencer.

Kompetencehjulet er en generaliseret model, der har til formål at dække alle medarbejdergruppers digitale kompetencer. Nogle kompetencer skal beherskes fuldt ud af nogle medarbejdere, mens en mere grundlæggende beherskelse vil være tilstrækkelig for andre.

Det er derfor vigtigt at tilpasse definitionen og styringen af hver kompetence til betingelserne og behovene i den specifikke kontekst, hvori de anvendes.

Kilder/referencer

Du kan læse mere om baggrunden og indholdet af Det Digitale Kompetencehjul her.

Fire hovedkompetence-områder

arrow

Det digitale kompetencehjul er opdelt i fire hovedområder:

  • Information
  • Kommunikation
  • Produktion
  • Sikkerhed

Kilder/referencer

 

Det digitale kompetencehjul er teoretisk baseret på et større EU-forskningsprojekt kaldet DIGCOMP, der er afledt af Europa-Parlamentets inddragelse af digital kompetence som en af de otte kernekompetencer for livslang læring. Visit the EU DigComp site for further information.

Test dig selv: Det digitale kompetencehjul

arrow

Du kan skabe overblik over dine egne kompetencer til at identificere styrker og svagheder i dine digitale kompetencer. Sæt cirka 15 minutter af til testen.

 

Kompetencehjulet er et online selvevalueringsværktøj bestående af en test med en række spørgsmål vedrørende din viden og brug af digitale kompetencer. Spørgsmålene vil kortlægge dine kompetencer i kompetencehjulet, som er tilgængeligt i en printvenlig rapport, når de er færdige.

For at kortlægge digital kompetence anvender dette værktøj en række metodiske og teoretiske overvejelser.

Det er en kendsgerning, at der er mange og forskellige definitioner af begrebet ‘digital kompetence’, som afspejler dets betydning. Fælles for dem alle er, at vi ikke længere opfatter digital kompetence der handler om adgang til og brug af teknologi, men derimod evnen til at drage fordel af den på meningsfulde måder – i livet, i arbejdslivet og i læringen.

Digital kompetence består af flere læringsdomæner, som du vil opdage, når du tester dig selv.

Få adgang til testen her:

Testen er tilgængelig på flere sprog.

Her er et eksempel på, hvordan din Digital Competence Wheel-rapport kan se ud:

Hjulet fås også i en specialudgave til henholdsvis elever og undervisere:

Kilder/referencer