Er du klar til den digitale tidsalder?

Hvad ved vi om digitale sundhedsfagliges behov og roller i dag, og hvordan kan vi anvende dette i praksis?

Hvad ved vi om digitale sundhedsfagliges behov og roller i dag, og hvordan kan vi anvende dette i praksis?

Hvilke behov har de sundhedsfaglige i forhold til digital teknologi?

arrow

 

For at lykkes med den digitale udvikling af sundhedssektoren er det vigtigt at have fokus på de sundhedsfaglige og deres digitale kompetencer. Dette var fokusområdet i en undersøgelse, der omfattede næsten 500 sundhedsfaglige og ledere i hele Europa. Her er resultaterne.

Vurderingen viste, at for at forbedre sundhedsfagliges digitale kompetencer og sætte dem i stand til at føle sig kompetente og kunne arbejde effektivt i en mere digitaliseret sundhedssektor, kræves der følgende:

 • Bedre træning og mulighed for at øve sig.
 • Fokus på et målrettet mind-set i forhold til digital teknologi.

Bedre træning og mulighed for at øve sig

En af de største udfordringer, når det kommer til implementering af digital teknologi i sundhedssektoren er mangel på uddannelse fordi man har for lidt tid og for få ressourcer.

Der efterspørges uddannelse på:

 • Kompetencer til at bruge eksisterende digitale værktøjer
 • Kommunikation på digitale platforme
 • Teknologisk forståelse
 • Fejlfinding
 • Kompetencer til at træne kollegaer og borgere i at bruge digitale løsninger

Yderligere viser undersøgelsen et behov for mere tid til refleksion over værdien af digital teknologi og en opmærksomhed på ens egne utilstrækkeligheder på området.

Fokus på mindset

Mange sundhedsfaglige frygter teknologi og er tilbageholdende med at erstatte det personlige fremmøde med borgeren med en digital teknologi.

De faktorer som anses for meget vigtige er fokus på at ændre holdninger og måder at tænke digital teknologi på for at skabe grobund for mere åbenhed, interesse, nysgerrighed, tålmodighed og mod.

Kilder/referencer

”Medarbejderne skal turde gå i gang med digital teknologi. Hvis du har viljen og interessen, får du de nødvendige kompetencer.” (Leder i Sundhedsvæsnet, Danmark – DELIVER Behovsundersøgelse)

Nye roller og ansvar som sundhedsfaglig

arrow

Et paradigmeskifte er på vej i vores søgen efter at tilpasse os ny digital teknologi og ændrede forventninger og behov fra borgerne. Sundhedspersonalet skal være opmærksomme på de nye roller og ansvaret, der følger med.

Kommunikator

Demografien spiller en væsentlig rolle. Fordi mennesker nu lever længere med kroniske sygdomme, og fordi sygehusene er under gradvist mere pres, forventes endnu flere borgere at blive behandlet af et samlet sundhedsvæsen. Der opstår således et behov for generel forbedring af samarbejdet gennem brug af digital kommunikation. Det gælder kommunikation mellem sundhedssektorer, kommunikation mellem sygehusafdelinger samt med borgere og deres pårørende.

Samarbejdspartner og koordinator

Der er krav om, at en sundhedsperson har kompetencer til at styre forskellige digitale systemer og bevare overblikket ved hjælp af digital teknologi. På grund af en stigning i antallet af borgere med multisygdomme og tilknyttede helbredsproblemer bliver det gradvist mere komplekst at håndtere borgernes behov og samtidig holde deres samlede livssituation for øje.

Sundhedscoach

Teknologiske fremskridt har givet borgerne større viden om deres sygdomme, adgang til data og forbindelser med andre, der står over for lignende sundhedsmæssige udfordringer. Som følge heraf udvikler forholdet mellem sundhedspersonale og borgere sig med et skifte  væk fra den ekspertdrevne tilgang. Der er et stigende behov for, at sundhedsfaglige yder støtte gennem meningsfuld dialog, vejleder borgere gennem den store mængde sundhedsinformation og fokuserer på deres individuelle behov og overordnede livssituation. Der bør derfor være særlig fokus på de mest sårbare borgere, som kan være i risiko for at blive glemt i den digitale transformation.

Leder

Der er løbende behov for ledere, der kan inspirere og fremme forandringer. Ledere, der skal fokusere på, hvordan nye digitale løsninger kan forbedre ydelserne og kvaliteten af sundhedsvæsnet, og som har kompetencerne og viljen til at motivere og inspirere kolleger og medarbejdere til aktivt at deltage i de organisatoriske ændringer, der følger med implementeringen af nye løsninger og teknologier.

Sundhedsekspert og akademiker

Sundhedseksperten og akademikeren skal kunne anvende viden baseret på den højeste internationale forskning inden for eget fagområde.

Dette kræver evnen til at søge, navigere og tilpasse sig ny viden i stedet for blot at stole på at være informationsleverandører. Sundhedseksperten bør også være dygtig til at bruge teknologiske værktøjer og skelne, hvornår teknologi er relevant for den enkelte borger, samt supplere det med nødvendige ikke-tekniske færdigheder.

Innovator

Der er et stigende behov for, at sundhedsfaglige identificerer nye muligheder og besidder kompetencerne og lysten til at udvikle innovative løsninger. Det er vigtigt for sundhedsfaglige at se nye teknologiske muligheder som understøttende værktøjer til at imødegå den voksende kompleksitet af opgaver inden for sundhedsvæsnet.

Kilder/referencer

Spørgsmål til refleksion

Dette sæt af spørgsmål til refleksion henvender sig til sundhedsfaglige og har til formål at sætte gang i refleksion og diskussion omkring egen nuværende professionelle praksis i et stadig mere digitaliseret sundhedsvæsen. Besvar spørgsmålene på egen hånd og diskuter efterfølgende eller besvar spørgsmålene i grupper.

 1. Hvordan opfatter du sundhedspersonalets skiftende rolle i lyset af, at borgere lever længere med kroniske sygdomme og det stigende pres på sygehusene?
 2. Hvilken rolle ser du for digitale værktøjer i sundhedspersonalets praksis, og hvordan kan de vurdere, hvornår digital teknologi er relevant for den enkelte borger?
 3. På hvilke måder mener du, at digital kommunikation kan forbedre samarbejdet mellem sundhedssektorer, hospitalsafdelinger og borgere og deres pårørende?
 4. Hvordan ser du det udviklende forhold mellem sundhedspersonale og borgere på grund af fremskridt inden for digital teknologi og borgeres adgang til information om deres eget helbred?
 5. Hvordan kan sundhedsfaglige effektivt støtte og vejlede borgere gennem den store mængde sundhedsinformation, der er tilgængelig for dem, mens de tager deres individuelle behov og overordnede livssituation i betragtning?
 6. Hvilke foranstaltninger mener du, der bør tages for at sikre, at de mest skrøbelige borgere ikke efterlades i sundhedsvæsnets skiftende digitale landskab?
 7. Hvordan tror du, at sundhedspersonale effektivt kan anvende den nyeste internationale forskning inden for deres felt og navigere i det konstant udviklende landskab af viden?
 8. Hvordan kan sundhedsfaglige omfavne rollen som innovatører og udvikle nye løsninger til at imødegå den stigende kompleksitet af opgaver i sundhedsvæsnet?