Hvordan man vurderer teknologi på en etisk måde

Teknologien udvikler sig hurtigt og skaber nye muligheder for bedre patientbehandling. Det giver også nye udfordringer og etiske dilemmaer. Hvordan håndterer vi disse?

Teknologien udvikler sig hurtigt og skaber nye muligheder for bedre patientbehandling. Det giver også nye udfordringer og etiske dilemmaer. Hvordan håndterer vi disse?

Et værktøj til refleksion og etisk vurdering

arrow

Den hurtige og etisk korrekte vurderingsmodel

Nogle teknologier er mere komplekse og kræver en mere grundig og udtømmende vurdering. Denne model kan vejlede og inspirere til refleksioner over nogle relevante aspekter i forhold til etik og teknologi.

Modellen er baseret på fire trin. Den guider dig gennem en proces ved at spørge, hvad der kan være gavnligt ved en teknologi og samtidig guider den dig gennem en række trin, hvor forskellige udfordringer kan diskuteres. Til sidst guides du hen til et trin, hvor mulige løsninger kan foreslås.

For hvem

Modellen og materialet kan bruges til individuelle studie- og gruppeforløb. Vi anbefaler gruppesessioner, da dette kan resultere i mere berigende diskussioner og refleksioner.

Selvom alle trin er relevante for både sundhedspersonalet og ledere i sundhedsvæsnet, er nogle spørgsmål mere velegnede til en fælles refleksion, hvor begge grupper er til stede.

Sådan bruger du modellen

Modellen er generisk og kan tilpasses den relevante teknologi.

Materialet består af tre dele:

  1. Modellen
  2. Kort med spørgsmål og eksempler på svar. De kan give inspiration til, hvordan man kan arbejde med spørgsmålene. De er baseret på både videnskabelig litteratur og faglige erfaringer.
  3. Ordbog

Vi opfordrer dog deltagerne til at bruge eksempler fra deres egen daglige praksis.

Kilder/referencer

  • Bemærk: Holm et al. 13 fremhæver, at etiske dilemmaer opstår som følge af konflikter mellem værdier, normer og interesser og kan forstås som spændingen i at kende “det rigtige at gøre, men at opleve institutionelle eller andre begrænsninger, der gør det vanskeligt at forfølge den ønskede handling” (s.403)
  • https://www.karger.com/Article/Pdf/509119
  • The Quick and Proper Ethical Assessment Model developed at Aalborg University, Denmark

Spørgsmål til refleksioner

Dette værktøj er et sæt spørgsmål, som kan være nyttige til at starte en diskussion blandt sundhedspersonale. De kan føre til vigtige punkter til udviklingen af retningslinjer for behandling mv. Det kan også bruges som en indikator til at vurdere, om der er behov for at lave en mere dybdegående undersøgelse af teknologien.