April 2022-DELIVER Transnacionalno srečanje 3 je potekalo v mestu Hansa Christiana Andersena

     

Nekoč je novoustanovljeno partnerstvo EU začelo sodelovati v času, ko je pandemija Covid-19 še vedno naraščala. Izvedli so več spletnih sestankov, tako prvi nadnacionalni uvodni sestanek, drugi nadnacionalni sestanek kot tudi mesečne sestanke o stanju, ki so bili običajno uspešni in so prinesli odlične rezultate. Vendar so upali, da bo prišel dan, ko se bodo lahko vsi srečali osebno.

Ta dan je končno prišel 24. marca, ko je partnerstvo prispelo v Odense, da bi se udeležilo tretjega transnacionalnega srečanja projekta DELIVER, in tako se zgodba začne s prvo točko dnevnega reda: obiskom povsem novega muzeja Hansa Christiana Andersena. Nato se je zabava preselila na prijetno kosilo, ki mu je sledil štiriurni sestanek, na katerem so razpravljali o zaključku opravljenih projektnih nalog in začetku nove faze projekta z razpravami o obliki učnih ciljev, ciljnih skupinah in vsebini učnega gradiva.

Kot vodja projekta lahko rečem, da mi je bilo v veliko veselje končno gostiti srečanje, na katerem se je partnerstvo DELIVER lahko srečalo v resničnem življenju.

  • Naše delo je res zelo meta – vsakodnevno delamo na digitalnih platformah, s partnerji se srečujemo prek spleta, naš cilj pa je razviti koncept izobraževanja o digitalnih spretnostih za zdravstveno osebje in vodstvene delavce, da bi podprli njihovo digitalno preobrazbo. A ko pride do težav, je olajšanje, ko dobimo priložnost komunicirati in razpravljati na star način, torej iz oči v oči.
  • Z drugimi besedami, spletna srečanja morda nikoli ne bodo v celoti nadomestila osebnih, fizičnih srečanj, vendar pa dejstvo, da ta možnost obstaja, omogoča izvedbo projektov ERASMUS+, kot je DELIVER.

Linda Justi Vodja projekta DELIVER