Leverancer


– PROJEKTDOKUMENTER

Nedenfor finder du en liste over de projektarbejde pakages, der genererer offentlige leverancer.

Udnyt erfaringerne fra DELIVER-projektet, der downloader de fulde tilgængelige dokumenter ved at klikke på deres titler.

O1 - Needs Analysis Report

Denne rapport vil skitsere de digitale færdigheder, som forskellige deltagelsesgrupper betragter som en prioritet for HCP’er ud over de væsentlige digitale færdigheder, som HCP’er kræver for at levere sundhedspleje af høj kvalitet via digitale sundhedsløsninger.
 O1 – Behovsanalyserapport 

          Sammenfatning af IO1 & IO2 rapporter  

O2 – Digital and Organisational Analysis Report

Denne rapport vil vurdere omfanget af digitalisering og teknisk support, der i øjeblikket er tilgængelig i hvert partnerland, og kategorisere og beskrive de overordnede faktorer, som HCS skal have for at sikre fremme af digital sundhed og gennemførelse af uddannelsesprogrammer for digitale færdigheder for HCP’er
Download dokument

O3 – Educational Program and E-learning Tools

Programmet vil bestå af en akkrediteret læseplan og undervisnings- og læringsmateriale til HCP’er. Elearning-værktøjerne til sundhedspersonale vil bestå af understøttende materiale vedrørende organisatoriske ændringer, digitale færdigheder, førende i den digitale proces mv.

Download dokument

Udgivelsesdato for afgang: februar 2023

O4 – Health Care Professional Platform for Digital Skills

Vidensdelingsplatformen vil give åben adgang til a) e-læringsmateriale til løbende faglig udvikling for HCP’er og b) e-læringsværktøjer for ledere af sundhedspleje.

E-læringsværktøj

Udgivelsesdato for afgang: 30 Oktober 2023

O5 – Policy and Implementation Recommendations

Denne rapport vil give empirisk information, bedste praksis og opfordrer til fremtidige foranstaltninger/initiativer.

Download dokument 

Udgivelsesdato for afgang: December 2023