September 2021

Undersøgelse og interviewguide er blevet produceret og valideret og er god til at gå. I efteråret vil DELIVER-projektet indsamle data til behovsanalyse og den digitale og organisatoriske analyse med henblik på at fastslå HCP’ernes og HCM’ernes behov for at opnå de nødvendige digitale færdigheder til at bruge dem på en meningsfuld måde i deres daglige arbejde.