Marec 2022: Priznanja in prvi rezultati

  Iskrena hvala vsem, ki ste pred kratkim sodelovali v raziskavi DELIVER in intervjujih! Več kot 500 zdravstvenih delavcev in vodij zdravstvenega varstva iz Italije, Slovenije, Španije in Danske si je v jesenskih in zimskih mesecih 2021 vzelo čas za pomoč pri zbiranju podatkov. Zahvaljujoč njihovim prizadevanjem imamo zdaj obsežno podlago  empirično gradivo, ki predstavlja osnovo za naše analize.

Linda Andersen Justi: – Zelo cenimo vaš prispevek k naši analizi potreb in organizacijski analizi, še posebej, ker ste morali manevrirati skozi preveč natrpane urnike, ki so jih sprožili naraščajoči primeri Covid-19, stavka medicinskih sester in splošni vrvež.

Pojavljajo se jasni trendi v naših štirih državah – na primer:

– Zdravstveni delavci imajo podobne potrebe po izpopolnjevanju ne glede na državljanstvo. Tako se usposabljanje digitalne pismenosti, kar pomeni sposobnost krmarjenja v našem digitalnem svetu z uporabo branja, pisanja, tehničnih veščin in kritičnega mišljenja; zdi ključnega pomena, da bi se počutili varne pri prizadevanju za digitalno preobrazbo.

– Ugotovljena so bila podobna opažanja, npr. pomembnost predvidevanja tehnološke utrujenosti, kar pomeni, da mora vodstvo zmanjšati ambicije glede tega, koliko tehnoloških projektov se lahko začne naenkrat, ker bi lahko izčrpali zdravstveno osebje.

Da bi ugotovili, katere digitalne veščine si želijo naši zdravstveni delavci in vodje zdravstvenih storitev, se podatki zdaj obdelujejo. Kasneje ta mesec bomo poiskali prispevke od naše strokovne skupine , danske referenčne skupine in partnerjev projekta DELIVER, da bi lahko izluščili glavne točke in jih uporabili v nadnacionalnem izobraževalnem programu.

https://www.linkedin.com/posts/syddansk-sundhedsinnovation_deliver-digital-skills-to-health-care-professionals-activity-6907263550684057600-57Ng