Brezskrben pristop k tehnologiji

Tehnologija se hitro razvija in odpira nove  potenciale za izboljšanje oskrbe pacientov Prav tako pa prinaša tudi nove izzive in etična vprašanja. Kako se spopadamo z njimi?

Tehnologija se hitro razvija in odpira nove  potenciale za izboljšanje oskrbe pacientov Prav tako pa prinaša tudi nove izzive in etična vprašanja. Kako se spopadamo z njimi?

Kako se izogniti pastem tehnologije

arrow

Uvod v modul

Namen tega modula je da vam, vašim sodelavcem in vodilnim delavcem v zdravstvu zagotovi splošen pristop in orodja, s katerimi lahko odprete razpravo o etičnih posledicah tehnologije.

V tem modulu se boste seznanili z naslednjimi orodji, ki vam lahko pomagajo pri razpravah o tem, kako pristopati k etiki, ko govorimo o tehnologijah digitalnega zdravstva.

  • vprašanja za razmislek – enostavno orodje
  • Model za hitro in ustrezno vrednotenje etičnih posledic – kompleksnejši model za bolj izčrpno obravnavo etičnih posledic
  • Besednjak – definicije ustreznih etičnih vrednot.

Tako vprašanja za razmislek kot model za vrednotenje lahko uporabljate samostojno, primerni pa so tudi za skupinske razprave med vrstniki in sodelavci.

Etične dileme

Etična dilema že po definiciji vključuje potrebno izbiro med dvema ali več moralno sprejemljivimi možnostmi ali enako nesprejemljivimi ukrepi, kjer ena izbira preprečuje izbiro druge.

Etične dileme ustvarjajo konflikt med dvema načinoma delovanja, ki sta sicer oba pravilna, vendar odražata različna načela ali vrednote. Etična dilema se pojavi, ko vsaka izbira v določenih okoliščinah vsebuje tako pravilne kot napačne elemente, izbira enega dejanja pa negativno vpliva na drugo.

Običajno etične dileme izhajajo iz konfliktov med vrednotami, normami in interesi ter jih je mogoče razumeti kot nasprotujoče občutke, do katerih pride, ko vemo, »kaj je pravilno, vendar se soočamo z institucionalnimi ali drugimi omejitvami, zaradi katerih je težko delovati, kakor želimo.« (Holm et al., 2014)

Primer pogoste etične dileme je, ko iščemo ravnotežje med pacientovo avtonomijo in samoodločbo ter prednostmi morebitnega zdravljenja. Na primer, pacient se kljub nasvetom in informacijam zdravstvenih delavcev ne odloči za operacijo odstranitve malignega tumorja. V tem scenariju pacientova avtonomija prevlada nad koristmi.

Ker tehnologija postaja bolj integriran del kliničnega okolja, smo soočeni z novimi etičnimi dilemami. Zdravstveni delavec se lahko sooči z dilemo ali ponuditi telesvetovanje starejšemu pacientu, ki nima ustrezne ravni digitalne pismenosti. Pri tem mora pretehtati udobje svetovanja na daljavo ter pravice pacienta do celovite in učinkovite oskrbe.

Cilj modula je zdravstvenim delavcem zagotoviti orodja za pretehtanje nasprotujočih si etičnih vrednot, še posebej, ko gre za kompromise, ki jih moramo občasno sprejeti, ko uporabljamo tehnologijo.

Etika in tehnologija v zdravstvu

Tehnologija sama po sebi ni neetična, vendar jo je mogoče uporabljati na različne načine pri interakciji z ljudmi. Na primer, možnosti za genetske teste, ki so neposredno na voljo potrošnikom, lahko zagotovijo koristne informacije o zdravstvenih tveganjih posameznika. Je pa mogoče te preizkuse zlorabiti, če pridobljene informacije niso ustrezno zaščitene ali če se uporabljajo za diskriminacijo posameznikov v različnih okoliščinah, kot so zaposlovanje ali zavarovanje. Načrtovalci ali razvijalci običajno ne predvidevajo, da bodo njihove tehnologije povzročale etične dileme ali neetične okoliščine, kljub temu pa ni vedno mogoče natančno predvideti, kakšni bi lahko bili učinki in posledice tehnologije, ko postane na voljo in se uporablja v resničnem življenju.

Zato je za razvijalce in zdravstvene delavce ključnega pomena, da čim bolj zgodaj razmislijo o potencialnih etičnih vprašanjih, ko gre za postopke zasnove in vpeljave informacijske tehnologije. V nekaterih primerih je tehnologija zasnovana drugje, zaradi česar je zelo težko vplivati ​​na fazo načrtovanja. Kljub temu pa morajo vodilni delavci v zdravstvu in zdravstveni delavci v postopku vpeljave razmisliti o etičnih vprašanjih ali posledicah uporabe tehnologije.

Vir/Reference