Linda Justi

 September 2021

Undersøgelse og interviewguide er blevet produceret og valideret og er god til at gå. I efteråret vil DELIVER-projektet indsamle data til behovsanalyse og den digitale og organisatoriske analyse med henblik på at fastslå …

Læs Mere