Juridisk meddelelse

Generelle oplysninger

Denne juridiske meddelelse indeholder oplysninger om webstedet Lever projekt ("Lever projekt").

Den juridiske enhed, der administrerer dette websted som medlem af Deliver Project, er Fundació Tic Salut Social, hvis virksomhedsoplysninger er som følger:

Fundació Tic Salut Social

G64350374

Roc Boronat St., 81-95, 08005 Barcelona

Tlf. +34 93 553 26 42

info@ticsalutsocial.cat

Denne hjemmeside er dedikeret til formidling af DELIVER-projektet. DELIVER-projektet finansieres af Erasmus +-programmet for 2020 i henhold til tilskudsaftalen 2020-1-DK01-KA204-075090.

Intellektuel ejendomsret

Indholdet af denne hjemmeside, herunder tekster, billeder, lyd og andet materiale, er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder, der ejes af Fundació Tic Salut Social eller af et eller flere af de andre medlemmer af Deliver Project. Du har tilladelse til at få adgang til, udskrive eller downloade indholdet af denne hjemmeside, hvis du anerkender de ejendomsrettigheder, der beskytter det. Du må ikke sælge eller udnytte indholdet af denne hjemmeside uden vores samtykke.

Du må ikke bruge denne hjemmeside til at dele oplysninger og materiale, der krænker andres rettigheder. Du må ikke bruge denne hjemmeside på nogen måde, der er eller kan være skadelig for denne hjemmeside eller på nogen måde, der påvirker brugernes adgang til denne hjemmeside eller på nogen måde i strid med gældende love og bestemmelser, eller som kan forårsage skade på denne hjemmeside, eller til nogen person eller forretningsenhed, der bruger denne hjemmeside.

Ansvar for indholdet

Indholdet af den offentlige del af denne hjemmeside er rent informativt og kan ændres og opdateres uden varsel for at holde oplysningerne ajour, tilføje, ændre, korrigere eller slette det offentliggjorte indhold eller designet af hjemmesiden, og vi påtager os ikke ansvar for fejl og utilsigtede unøjagtigheder.

Indholdet af dette websted afspejler forfatternes holdning og repræsenterer på ingen måde EU's holdninger. Europa-Kommissionen er ikke ansvarlig for eventuel brug af de oplysninger, som webstedet indeholder. Eventuelle kommentarer eller spørgsmål, du måtte have vedrørende brugen af hjemmesiden, og de oplysninger, den giver, kan løses på følgende e-mail: info@ticsalutsocial.cat