Orodja za izbiro najustreznejše tehnologije

Škatla z orodjem

arrow

V nadaljevanju je navedena zbirka vseh orodij, uporabljenih v tem tematskem sklopu, ki vam lahko pomagajo razumeti in ovrednotiti najbolj ustrezne tehnologije za državljane. Vsako orodje je opisano in razloženo.

Kako uporabljati orodja

Pri vsakem orodju sta razložena njegov namen in uporaba. Izberete lahko orodja, ki najbolje ustrezajo vašim potrebam in razpoložljivim virom.

Orodja lahko uporabljate samostojno ali skupaj.

Orodje: Življenjsko usmerjeno ovrednotenje tehnologije

arrow

Namen predloge je pomagati pri razmisleku o vrsti dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pred izbiro tehnologije. S tem se zagotovi skladnost med tehnologijo in državljani, tehnologijo in strokovnjaki in/ali tehnologijo in pristopom k uvedbi.

Kako uporabljati orodje

Izberite vprašanja, ki se nanašajo na kontekst, v katerem bo uporabljena vaša tehnologija. Vprašanja vam lahko služijo kot vodilo pri pogovoru, kot točke poudarka pri opazovanju ali kot teme za razpravo in dialog. Podvprašanja so namenjena tako državljanom in pacientom kot tudi osebju in vodilnim delavcem.

Povezava do gradiva

Orodje: Vodič za srečanje za razmislek

arrow

 

Vsi se včasih znajdemo v okoliščinah, v katerih imajo tako zdravstveni delavci kot tudi državljani, pacienti in svojci različne poglede na to, kaj je pomembno in pravilno narediti, ko gre za tehnologije na področjih zdravja in dobrega počutja. Zaradi tega lahko pride do izzivov in dilem, ki od zdravstvenih delavcev zahtevajo razmislek.

To orodje vsebuje smernice za sestanke, cilj katerih je opredeliti potrebe državljana ali pacienta. Namen in ogrodje srečanja je:

 • zagotoviti prostor za pogovor o tem, kako tehnologija vpliva na vašo strokovnost,
 • raziskati izkušnje udeležencev in razmisliti o njih,
 • doseči skupno razumevanje sprememb odgovornosti in nalog.

Kako uporabljati orodje

Sestanek za razmislek naj vodi vodilni delavec v zdravstvu. V vodiču je opisano, koliko časa je treba nameniti posameznim delom sestanka. Vodič lahko prilagodite svojim razmeram in okoliščinam.

Povezava do gradiva

Orodje: Kaj vam je pomembno?

arrow

Kaj vam je pomembno? Ko postavite to preprosto vprašanje, državljan začuti, da nanj gledate kot na celovito osebnost.

Pomembno je, da pacientom zastavljamo vprašanja in jim prisluhnemo. Želimo biti prisotni in svoje delo utemeljiti na pacientovih potrebah, željah in možnostih.

Pri tem je za vas pomembno orodje za dialog, zasnovano, da zdravstvenim delavcem pomaga pri tej nalogi.

To naj bi bilo enostavno orodje za hitro uporabo, ki vam lahko zagotovi tehnike, ki jih zlahka vključite v svoje vsakodnevno delo.

Kako uporabljati orodje

To orodje lahko uporabite pri dialogu z državljani pri svojem delu.

Zastavljate lahko vprašanja, opisana v orodju, in uporabljate neverbalne znake, s katerimi državljanom pokažete, da jih poslušate.

Povezava do gradiva

Orodje: Igra o uporabniški poti

arrow

Namen te igre je spremeniti zorni kot. Cilj je, da kot vodilni delavci in zdravstveni delavci pri razvijanju in izboljševanju načinov sodelovanja in zagotavljanja najboljše možne obravnave za državljane izhajate iz potreb državljanov namesto iz internih delovnih postopkov.

Potek igre

Igra o uporabniški poti traja približno 1 uro in 45 minut. Ima 7 korakov.

 1. korak (10 min) Osebe. Skupina izbere osebo (državljana). Na voljo so tri vnaprej opredeljene osebe in ena prazna predloga. Uporabite tisto, ki vam najbolj ustreza, pri čemer se odločite na podlagi državljanov, s katerimi se običajno srečujete pri delu.
 2. korak (15 min) Uporabniška pot. Izbrane osebe povežite z uporabniško potjo. Predstavljajte si, da ta oseba obišče vaš oddelek. Katere korake mora opraviti? Uporabniško pot ponazorite s kvadratki, ki jih boste našli na diapozitivu s kontrolnim seznamom. Na prazne ploščice napredka napišite manjkajoče korake na uporabniški poti.
 3. korak (10 min) Potrebe. Poiščite 10 potreb svoje osebe, pri katerih lahko uvedete izboljšave glede na obstoječe stanje. Zapišite jih pod uporabniško pot.
 4. korak (5 min) Analiza. Označite potrebe, ki jih je najbolj ustrezno rešiti z digitalno tehnologijo.
 5. korak (20 min) Pogovorite se o tem, katere rešitve bi lahko izboljšale uporabniško izkušnjo izbrane osebe. Narišite, napišite in razvijajte svojo zamisel za digitalno rešitev v sivem polju z osebo pacienta.
 6. korak (20 min) Pogovorite se o zamisli z vidika sprememb za zdravstvene delavce in odgovore napišite v sivo polje z osebo zaposlenega.
 7. korak (20 min ) Razpravljajte o vlogi vodilnih delavcev/vodstva. Pogovorite se o tem, kaj bi spremembe pomenile za vodstvo in kaj lahko naredijo vodilni delavci. Svoje odgovore zapišite v sivo polje z osebo vodstva.

Priprava

Natisnite gradivo. Oglejte si priloženi kontrolni seznam.

Orodje: Vprašajte državljane – in njihove sorodnike

arrow

Znanje državljanov in njihovih sorodnikov o njihovi bolezni, vsakdanjem življenju in poteku zdravljenja je pomembno za načrtovanje in odločanje o ustreznem zdravljenju in oskrbi. Če vključite znanje uporabnikov, izboljšate kakovost in varnost državljanov, saj je zdravljenje prilagojeno posameznikovim željam, razpoložljivim virom in potrebam. Čeprav več bolnišnic že vključuje uporabnike v odločitve, obstajajo številne bolnišnice, ki bi rade pri tem postale boljše ter razvile, kvalificirale in vpeljale več pobud za vključevanje uporabnikov v odločitve. Pripravili smo kartice za razmislek

Namen kartic za razmislek

Namen kartic za razmislek je, da se z njihovo pomočjo pogovorite o konceptu vključevanja uporabnikov v odločitve in da skupaj razmislite o svojih praksah na tem področju. Namen razmisleka je, da izkoristite svoje izkušnje, znanje in odnos do vključevanja uporabnikov za oblikovanje novih vpogledov, ki lahko izzovejo in izpopolnijo vašo obstoječo prakso.

Kartice za razmislek so razdeljene v tri barve, ki ustrezajo trem vrstam sodelovanja:

 • Vključevanje posameznikov (vijolična)
 • Vključevanje sorodnikov (modra)
 • Organizacijska vključenost (roza)

Navodila za uporabo

Kartice, ki obravnavajo vključevanje posameznikov in njihovih sorodnikov, so v prvi vrsti namenjene zaposlenim v praksi, vendar lahko koristi uresničite tudi s pogovorom z vodilnimi delavci in zaposlenimi, ki delajo na področjih zagotavljanja kakovosti in razvoja.

Kartice, ki obravnavajo organizacijsko vključenost, so namenjene predvsem vodilnim delavcem in zaposlenim, ki delajo na področjih zagotavljanja kakovosti in razvoja.

Povezava

Film o dilemi: Kako oceniti, ali je spremljanje stanja v domačem okolju najboljša rešitev?

arrow

Za spremljanje zdravstvenega stanja na domu gre, ko državljan sam meri krvni tlak, srčni utrip, težo itd. Kdaj je to dobra rešitev? Pred končno odločitvijo o tem, ali boste ponudili spremljanje zdravstvenega stanja na domu, morate najprej opraviti temeljito oceno.

V naslednjem filmu si lahko ogledate, kako se lotiti tega postopka.

V filmu boste videli medicinsko sestro, ki dela v ambulanti za pljučne bolezni v bolnišnici. Medicinska sestra se sreča z državljanom, ki boleha za KOPB, in skupaj si ogledata opremo za telemedicino. V skladu z načrtom je treba državljanu na domu namestiti opremo za dnevno merjenje nasičenosti krvi s kisikom, srčnega utripa, teže in krvnega tlaka.

Film o dilemi obravnava delo zdravstvenih delavcev s tehnologijo. Oglejte si ga in odgovorite na naslednja vprašanja. O vprašanjih lahko razmišljate samostojno ali se o njih pogovorite s sodelavci.

Dodatna naloga

Če vam čas dopušča, si zamislite še nekaj vprašanj za razpravo.

Ali morda želite deliti svojo osebno izkušnjo?

Vprašanja za razmislek

Na podlagi filma razmislite o naslednjih vprašanjih:

 • Kakšne kvalifikacije morajo imeti državljani za spremljanje zdravstvenega stanja na domu?
 • Kaj bi vam pomagalo, da bi državljanu lažje predstavili in morda preizkusili rešitev za spremljanje stanja na domu?
 • Kako bi se pripravili na predstavitev in morebitno preizkušanje rešitve za spremljanje stanje na domu za državljana?

Film o dilemi: Ravnovesje med tehnologijo in ljudmi

arrow

Video posveti so se izkazali za koristne za državljane, ki imajo težave s prevozom do zdravnika. Vendar pa tehnologija ni vedno pozitivno sprejeta.

Kako najti ravnovesje med tehnologijo in ljudmi?

Film prikazuje splošnega zdravnika Marka. Marko se prek video povezave sreča s starejšim državljanom v domu za ostarele. Pozneje svojo pozitivno izkušnjo deli s sodelavcem, ki je bolj skeptičen.

Film o dilemi obravnava delo zdravstvenih delavcev s tehnologijo. Oglejte si ga in odgovorite na naslednja vprašanja. O vprašanjih lahko razmišljate samostojno ali se o njih pogovorite s sodelavci.

Dodatna naloga

Če vam čas dopušča, si zamislite še nekaj vprašanj za razpravo.

Ali morda želite deliti svojo osebno izkušnjo?

Vprašanja za razmislek

Na podlagi filma razmislite o spodnjih vprašanjih:

 • Kako poiskati ravnovesje med tehnologijo in ljudmi?
 • Kako zagotoviti, da boste med video klicem upoštevali smernice o varovanju zasebnosti?

Kviz

arrow

Kviz o tekmi med državljanom in tehnologijo

Zakaj je v zdravstvu pomembno poiskati ustrezne tehnologije za državljane?
Da bi zagotovili uspešno vpeljavo zdravstvene tehnologije. Da bi zagotovili podporo zdravju in odločanju državljanov
Kakšno vlogo igrata digitalna pismenost in eZdravje v zdravstvenem varstvu državljanov?
Podpirata zdravje in odločanje državljanov
Kateri dejavniki so pomembni pri iskanju ustrezne tehnologije za državljane?
Uporabnost, zdravstvena pismenost in dostopnost
Zakaj je treba pri uvajanju tehnologije upoštevati fizično okolje doma državljana?
Vpliva na državljanov dostop do tehnologije
Kakšen vpliv ima tehnologija na redne delovne postopke in naloge?
Spreminja redne delovne postopke in naloge
Zakaj je pomembno državljane vključevati v postopek vrednotenja?
Za zagotavljanje uspešne vpeljave tehnologije