Ste pripravljeni na digitalno dobo?

Kakšne so potrebe zdravstvenih delavcev, ko gre za digitalno tehnologijo?

arrow

Za uspešen digitalni razvoj zdravstvenega sektorja se je treba osredotočiti na zdravstvene delavce in njihove digitalne kompetence. Ugotavljali smo jih z raziskavo, v kateri je sodelovalo skoraj 500 zdravstvenih delavcev in vodilnih delavcev v zdravstvu po vsej Evropi. Oglejmo si rezultate.

Ocena je pokazala, da je za izboljšanje digitalnih kompetenc zdravstvenih delavcev, ki se bodo počutili kompetentne in bodo lahko učinkovito delali v bolj digitaliziranem zdravstvu, potrebno naslednje:

 • Boljše usposabljanje in veščine, ki jih je treba vaditi
 • Osredotočenost na miselnost, povezano z digitalno tehnologijo

Boljše usposabljanje in veščine, ki jih je treba vaditi

Neustrezno usposabljanje zaradi pomanjkanja časa in sredstev velja za enega največjih izzivov pri uvajanju digitalne tehnologije v zdravstvu.

Uporabniki si želijo usposabljanja na naslednjih področjih:

 • kompetence za uporabo obstoječih digitalnih orodij,
 • komunikacija na digitalnih platformah,
 • razumevanje tehnologije,
 • odkrivanje in odpravljanje težav,
 • kompetence za usposabljanje sodelavcev in državljanov (pacientov) za uporabo digitalnih rešitev.

Poleg tega je raziskava razkrila, da je treba več razmišljati o vrednosti digitalnih tehnologij in se zavedati pomanjkljivosti.

Osredotočenost na miselnost

Številni zdravstveni delavci se bojijo tehnologije in osebni stik z državljani (pacienti) neradi nadomeščajo z digitalno tehnologijo.

Zelo pomembno je, da se osredotočimo na spreminjanje stališč in načinov razmišljanja o digitalni tehnologiji v smeri večje odprtosti, zanimanja, radovednosti, potrpežljivosti in poguma.

Vir/Reference

»Zaposleni si morajo upati začeti uporabljati digitalno tehnologijo. Če imate voljo in interes, boste osvojili potrebne kompetence.« (vodilni delavec v zdravstvu, Danska – raziskava za oceno potreb DELIVER)

Nove vloge in odgovornosti zdravstvenega delavca

arrow

Pri prilagajanju novi digitalni tehnologiji ter spremenjenim pričakovanjem in potrebam državljanov se spreminja model zdravstva. Zdravstveni delavci se morajo zavedati novih vlog in odgovornosti.

Komunikator

Ker ljudje s kroničnimi boleznimi živijo dlje, bolnišnice pa so pod čedalje večjim pritiskom, še več državljanov pričakuje, da bodo različna področja tesno sodelovala v postopku zdravljenja. Zato se pojavlja potreba po splošnem izboljšanju sodelovanja z uporabo digitalne komunikacije. To velja za komunikacijo med področji zdravstva, komunikacijo med bolnišničnimi oddelki ter komunikacijo z državljani in njihovimi sorodniki.

Sodelujoči in koordinator

Zdravstveni delavec mora imeti kompetence za uporabo različnih digitalnih sistemov in ohranjanje pregleda s pomočjo digitalne tehnologije. Ker ima vse več državljanov več bolezni in povezanih zdravstvenih težav, je čedalje bolj zapleteno zadovoljevati potrebe državljanov in obenem ohranjati pregled nad njihovim splošnim življenjskim stanjem.

Zdravstveni trener

Tehnološki napredek je državljanom zagotovil več znanja o njihovih boleznih in boljši dostop do podatkov, obenem pa se lahko povezujejo z drugimi posamezniki, ki imajo podobne zdravstvene težave. Odnos med zdravstvenimi delavci in državljani se zato spreminja in se odmika od pristopa, v katerem glavno vlogo igrajo strokovnjaki. Čedalje bolj potrebno je, da zdravstveni delavci zagotavljajo podporo s plodnim dialogom, ki paciente vodi skozi obilje zdravstvenih informacij in se osredotoča na njihove individualne potrebe ter splošne življenjske okoliščine. Posebno pozornost je treba nameniti najbolj izpostavljenim pacientom, pri katerih obstaja tveganje, da ne bodo dohajali digitalne preobrazbe.

Vodja

Vedno so potrebni vodje, ki lahko navdihujejo in spodbujajo spremembe. Vodje, ki se osredotočajo na to, kako lahko nove digitalne rešitve izboljšajo storitve in kakovost zdravstvenega varstva, ter imajo znanja in voljo, da motivirajo in navdihujejo sodelavce in zaposlene za aktivno sodelovanje pri organizacijskih spremembah, ki spremljajo uvajanje novih rešitev in tehnologij.

Zdravstveni strokovnjak in akademik

Zdravstveni strokovnjak in akademik mora znati na svojem strokovnem področju uporabiti znanje, ki temelji na vrhunskih mednarodnih raziskavah.

To zahteva sposobnost iskanja, usmerjanja in prilagajanja novemu znanju, namesto da bi se zanašali zgolj na to, da so ponudniki informacij. Zdravstveni strokovnjak mora biti vešč tudi uporabe tehnoloških orodij in prepoznati, kdaj je tehnologija primerna za posamezne paciente, ter jo dopolniti s potrebnimi netehničnimi znanji.

Inovator

Zdravstveni delavci morajo vedno bolj pogosto prepoznavati nove priložnosti ter imeti na voljo kompetence in željo po razvoju inovativnih rešitev. Pomembno je, da zdravstveni delavci na nove tehnološke možnosti gledajo kot na orodja, ki jih podpirajo, ko se lotevajo čedalje bolj kompleksnih nalog v zdravstvu.

Vir/Reference

Vprašanja za razmislek

Ta sklop vprašanj za razmislek je namenjen zdravstvenim delavcem, njegov cilj pa je spodbuditi razmislek in razpravo o lastnih obstoječih strokovnih praksah v čedalje bolj digitiziranem zdravstvenem sistemu. Na vprašanja odgovorite sami in se nato o njih pogovorite ali pa nanje odgovarjajte v skupinah.

 • Kako vidite spreminjajočo se vlogo zdravstvenih delavcev v luči tega, da pacienti s kroničnimi boleznimi živijo dlje in da so bolnišnice čedalje bolj obremenjene?
 • Kakšno vlogo bodo po vašem digitalna orodja igrala v delu zdravstvenih delavcev in kako lahko ocenijo, ali je digitalna tehnologija primerna za posamezne paciente?
 • Na kakšen način lahko po vašem mnenju digitalna komunikacija izboljša sodelovanje med področji zdravstva, bolnišničnimi oddelki ter pacienti in njihovimi svojci?
 • Kako se po vašem mnenju razvija odnos med zdravstvenimi delavci in pacienti zaradi napredka digitalne tehnologije in izboljšanega dostopa pacientov do informacij o njihovem zdravju?
 • Kako lahko zdravstveni delavci učinkovito podpirajo in usmerjajo paciente pri iskanju zdravstvenih informacij, ki so jim na voljo, pri tem pa upoštevajo njihove individualne potrebe in splošne življenjske okoliščine?
 • Kakšne ukrepe bi bilo treba po vašem mnenju sprejeti, da bi zagotovili, da bodo lahko najšibkejši pacienti dohajali spreminjajoče se digitalno zdravstveno okolje?
 • Kako lahko po vašem mnenju zdravstveni delavci učinkovito uporabljajo najnovejše mednarodne raziskave na svojem področju in najdejo pravo pot skozi stalne spremembe na področju novih odkritij?
 • Kako lahko zdravstveni delavci prevzamejo vlogo inovatorjev in razvijajo nove rešitve za reševanje vse bolj kompleksnih nalog v zdravstvenem sistemu?