Rezultati


– PROJEKTNI DOKUMENTI

Spodaj najdete seznam delovnih paketov projekta, ki ustvarjajo javne rezultate .

Koristite od izkušenj, pridobljenih v projektu DELIVER, s klikom na njihove naslove prenesete vse razpoložljive dokumente.

O1 - Needs Analysis Report– Poročilo analize potreb

V tem poročilu bodo orisane digitalne spretnosti, ki jih različne participativne skupine obravnavajo kot prednostno nalogo za zdravstvene delavce poleg bistvenih digitalnih spretnosti, ki jih zdravstveni delavci potrebujejo za zagotavljanje visokokakovostnega zdravstvenega varstva s pomočjo  digitalnih zdravstvenih rešitev.
O1 – Poročilo o analizi potreb

          Povzetek poročil IO1 in IO2

O2 – Digital and Organisational Analysis Report– Poročilo digitalne in organizacijske analize

To poročilo bo ocenilo raven digitalizacije in tehnične podpore, ki je trenutno na voljo v vsaki partnerski državi. Klasificiralo  in  opisalo bo pogoje, ki jim morajo zdravstveni delavci zadostiti, da bi zagotovili napredek digitalnega zdravja in izvajanje izobraževalnih programov digitalnih spretnosti za zdravstvene delavce
Prenesi dokument

O3 – Educational Program and E-learning Tools – Študijski program in e-orodja za učenje

Študijski program bo sestavljen iz akreditiranega učnega načrta ter gradiva za poučevanje in učenje  za zdravstvene delavce . Orodja za e-učenje  za vodje  zdravstvenega varstva bodo sestavljena iz podpornega gradiva v zvezi z organizacijskimi spremembami, digitalnimi veščinami, vodenjem digitalnega procesa itd.
Prenesi dokument
Datum izdaje rezultata: februar 2023

O4 – Health Care Professional Platform for Digital Skills – E-učna platforma za digitalne spretnosti zdravstvenih delavcev

Platforma za izmenjavo znanja bo zagotovila odprt dostop do a) e-učnega gradiva za stalno strokovno izpopolnjevanje  zdravstvenih delavcev in b) orodja za e-učenje za vodje zdravstvenih ustanov .
Orodje za e-učenje
Datum izdaje rezultata: 30. oktober 2023 

O5 – Policy and Implementation Recommendations– – Priporočila politike in izvajanja

To poročilo bo zagotovilo empirične podatke , najboljšo prakso in spodbudilo  k prihodnjim ukrepom/pobudam.
Prenesi dokument
Datum izdaje rezultata: december 2023