Razmislek pred izbiro digitalne tehnologije

Kaj je treba upoštevati pred uvedbo rešitve za telemedicino?

arrow

odtema se nanaša na odločitve in naloge, s katerimi se soočajo izvršni in neizvršni vodilni delavci v zdravstvu, ko gre za digitalno preobrazbo. Ena teh odločitev je, ali je telemedicina ustrezna rešitev. Odločitev se morda zdi zapletena. Za poenostavitev odločitve vam predstavljamo MAST – model in navodila za razmislek pred izbiro digitalne tehnologije.

Model za ovrednotenje telemedicine (Model for ASsesment of Telemedicine ali MAST) je razvil Center za inovativne medicinske tehnologije (CIMT) na Danskem. Je najpogosteje uporabljeno ogrodje za vrednotenje telemedicine v Evropi in Evropska komisija ta model priporoča za oceno projektov uvedbe telemedicine.

MAST vključuje tri elemente:

 • Predhoden razmislek o številnih vprašanjih, na katera je treba odgovoriti pred oceno aplikacije za telemedicino
 • Multidisciplinarno ovrednotenje rezultatov uvedbe telemedicine znotraj sedmih področij izidov in vidikov
 • Ovrednotenje prenosljivosti rezultatov iz znanstvene literature in rezultatov novih empiričnih raziskav

Splošni cilj modela in navodil MAST je zagotoviti strukturirano ogrodje za ovrednotenje učinkovitosti telemedicinskih aplikacij in njihovega prispevka h kakovosti oskrbe.

Model lahko najdete na tej povezavi.

Vir/Reference

 • Medical Technology (cimt.dk)
 • EU: The MAST Manual | Joinup (europa.eu)

Model opredeljuje ustrezno ogrodje za oceno učinka telemedicine in se dotika naslednjih področij:

 • Državljan in tehnologija
 • Varnost državljanov
 • Klinična učinkovitost
 • Pogledi državljanov
 • Ekonomski vidiki
 • Organizacijski vidiki
 • Pravni in etični vidiki

Priročnik za razmislek o digitalni tehnologiji in praksah v zdravstvu

arrow

Ta priročnik vam pomaga, da kot vodilni delavec v zdravstvu oblikujete okolje, v katerem lahko skupaj s svojo ekipo razmišljate o prednostih in slabostih vpeljave in vsakodnevne uporabe digitalne tehnologije.

Skupni razmislek

Vodič prinaša strukturo, ki vaši ekipi omogoča, da izmenja svoje misli o tehnologiji in praksah v zdravstvu.

Priporočljivo je, da sestanek vodi vodilni delavec v zdravstvu ali nekdo na podobnem položaju.

Povezava do gradiva

Vir/Reference

Cilj je

 • odkriti obstoječe izzive in priložnosti uporabe nove tehnologije v oddelku,
 • pridobiti večplastno razumevanje vpliva tehnologije na delovne naloge in vlogo na delovnem mestu,
 • odkriti nove perspektive in nove priložnosti za ukrepanje.

Kako tehnologija vpliva na moje delo?

arrow

Uporaba digitalne tehnologije v zdravstvu prinaša tako potenciale kot izzive. Razmislite o težavah, prikazanih v filmu, in odgovorite na vprašanja v nadaljevanju.

Vprašanje: Kako tehnologija vpliva na moje delo?

V filmu spoznamo Erazma, delovnega terapevta, zaposlenega na oddelku za bolezni dihal v bolnišnici. Vodstvo se je odločilo, da mora oddelek državljanom s težko obliko KOPB ponuditi digitalno pomoč.

Erazem ni prepričan o storitvi in dvomi, da bo rešitev izboljšala kakovost oskrbe državljanov.

S svojega zornega kota razmislite o naslednjih vprašanjih:

 1. Katera tehnološka orodja so del vašega (vsakodnevnega) dela?
 2. Kje bi lahko po vašem mnenju tehnologija državljanom pomagala obvladati njihove okoliščine?
 3. Na kakšen način vam tehnologija in digitizacija pomagata pri opravljanju (dnevnih) delovnih nalog?

Potenciali za državljane pri uporabi digitalne tehnologije

 • Opolnomočenje in neodvisnost
 • Prilagodljivost
 • Varnost in udobje
 • Nadzor nad okoliščinami
 • Pogostejši stiki
 • Brez prevoza in čakanja
 • Socialna aktivnost in sodelovanje

Vir/Reference

Vprašanja za razmislek

 • Ali imate dovolj časa za učenje novih znanj?
 • Ali je medsebojno usposabljanje zaposlenih možno?
 • Ali obstaja prostor za napake in negotovost?
 • Ali imate čas za razprave in razvoj v strokovnih skupnostih?
 • Ali imate pregled nad vrednostjo, ki jo prinaša telemedicina, in njenimi cilji?
 • Ali imate možnost vplivati ​​na nadaljnji razvoj in ogrodje vpeljave?
 • Želite deliti primer iz svoje osebne izkušnje?