Kako ovrednotiti tehnologijo na etičen način

Dve orodji za razmislek in etično ovrednotenje

arrow

Model hitrega in ustreznega etičnega vrednotenja

Nekatere tehnologije so bolj kompleksne in zahtevajo temeljitejšo in izčrpnejšo analizo. Ta model vodi in navdihuje razmislek o nekaterih pomembnih vidikih tehnologije in etike.

Model temelji na štirih korakih. Vodi vas skozi vprašanja o tem, katere koristne lastnosti ima tehnologija, in ponuja vrsto korakov za razpravo o posameznih vprašanjih. V zadnjem koraku lahko predlagate možne rešitve.

Komu je namenjen

Model in gradivo lahko uporabljate za samostojno učenje ali v skupinskih razpravah. Priporočamo skupinsko delo, saj lahko privede do bolj koristnih razprav in razmišljanj.

Čeprav so vsi koraki pomembni tako za zdravstvene delavce kot za vodilne delavce v zdravstvu, so nekatera vprašanja bolj primerna za skupni razmislek na sestankih, kjer sta prisotni obe skupini uporabnikov.

Kako uporabljati model

Model je splošen in ga je mogoče prilagoditi ustrezni tehnologiji.

Gradivo je sestavljeno iz treh delov:

  1. Model
  2. Kartice z vprašanji in primeri odgovorov; služijo lahko kot navdih za obravnavo vprašanj in temeljijo tako na znanstveni literaturi kot na strokovnih izkušnjah
  3. Besednjak

Kljub temu udeležence spodbujamo k uporabi primerov iz lastne vsakodnevne prakse.

Vir/Reference

  • Opomba: Holm et al. 13 poudarjajo, da etične dileme izhajajo iz konfliktov med vrednotami, normami in interesi ter jih je mogoče razumeti kot nasprotujoče občutke, do katerih pride, ko vemo, »kaj je pravilno, vendar se soočamo z institucionalnimi ali drugimi omejitvami, zaradi katerih je težko delovati, kakor želimo« (str. 403)
  • https://www.karger.com/Article/Pdf/509119
  • Model hitrega in ustreznega etičnega vrednotenja (The Quick and Proper Ethical Assessment Model) razvit na Univerzi v Aalborgu na Danskem

Vprašanja za razmislek

To orodje vsebuje vrsto vprašanj, ki lahko služijo za začetek razprave med zdravstvenimi delavci. Vodijo lahko do ključnih točk pri oblikovanju smernic za zdravljenje itd. Vprašalnik je mogoče uporabiti tudi kot kazalnik za oceno, ali je potrebna bolj poglobljena raziskava tehnologije.