Com avaluar la tecnologia de manera ètica

La tecnologia s'està desenvolupant ràpidament i crea nous potencials per una millor atenció al pacient. A més planteja nous reptes i dilemes ètics. Com ho hem d'afrontar?

La tecnologia s’està desenvolupant ràpidament i crea nous potencials per una millor atenció al pacient. A més planteja nous reptes i dilemes ètics. Com ho hem d’afrontar?

Dues eines de reflexió i avaluació ètica

arrow

Preguntes per a la reflexió

Aquesta eina és un conjunt de preguntes, que poden ser útils per iniciar una discussió entre els professionals de la salut. Poden donar lloc a punts clau en l’elaboració de guies de tractament, etc. També es pot utilitzar com a indicador, per avaluar si cal o no fer un estudi més aprofundit de la tecnologia.

El model d’avaluació ètica ràpida i adequada

Algunes tecnologies són més complexes i necessiten una anàlisi més exhaustiva. Aquest model guiarà i inspirarà reflexions sobre alguns aspectes rellevants de l’ètica i la tecnologia.

El model es basa en quatre passos. Us guia a través d’un procés de preguntar què pot ser beneficiós sobre una tecnologia i a través d’una sèrie de passos on es poden discutir els problemes. Finalment us guiarà cap a un pas on es poden proposar possibles solucions.

Per a qui

El model i el material es poden utilitzar per a sessions d’estudi individual i grup. Recomanem sessions en grup, ja que això pot donar lloc a discussions i reflexions més gratificants.

Tot i que tots els passos són rellevants tant per als professionals sanitaris com per als gestors sanitaris, algunes preguntes són més adequades per a una reflexió conjunta amb ambdós grups presents.

Com utilitzar el model

El model és genèric i es pot ajustar a la tecnologia corresponent.

El material consta de tres parts:

  1. El model.
  2. Targetes amb preguntes i exemples de respostes. Poden proporcionar inspiració sobre com treballar amb les preguntes. Es basen tant en literatura científica com en experiències professionals.
  3. Vocabulari .

Font/Referències

  • Nota: Holm et al. 13 destaquen que els dilemes ètics sorgeixen dels conflictes entre valors, normes i interessos i es poden entendre com la tensió de saber “el que cal fer, però experimentar limitacions institucionals o d’altres tipus que dificulten seguir el curs desitjat” (pàg. . 403)
  • https://www.karger.com/Article/Pdf/509119
  • The Quick and Proper Ethical Assessment Model developed at Aalborg University, Denmark