Primeri dilem

V nadaljevanju so predstavljene 4 etične dileme, ki izhajajo iz uporabe nove tehnologije. Zgodbe temeljijo na specifičnih okoliščinah. Če jih ne prepoznate takoj, jih poskusite povezati s svojo prakso.

V nadaljevanju so predstavljene 4 etične dileme, ki izhajajo iz uporabe nove tehnologije. Zgodbe temeljijo na specifičnih okoliščinah. Če jih ne prepoznate takoj, jih poskusite povezati s svojo prakso.

Dilema: Meritve na domu

arrow

 

Katrine je medicinska sestra v Ambulanti za srce, kjer je njena naloga med drugim spremljanje vrednot in splošnega počutja pacientov, ko jih po operaciji na srcu pošljejo domov.

72-letni Karl je bil pred dvema tednoma operiran na srcu. Danes je prišel v ambulanto na kontrolni pregled. Medicinska sestra Katarina takoj opazi, da se zdi Karl zelo zaskrbljen. Med njunim pogovorom Karl razkrije, da mu je vnuk pomagal na pametni telefon namestiti več aplikacij za spremljanje zdravja, da lahko pozorneje spremlja svoje vitalne znake.

Namesto da bi ga pomirile, pa je Karl zaradi aplikacij še bolj zaskrbljen. Opazil je, da njegov srčni utrip in krvni tlak čez dan nihata, zaradi česar ga skrbi, da operacija ni izboljšala njegovega stanja. Posledično postaja vse bolj utrujen in malodušen ter se zadržuje doma, saj ga je strah, da se bo zgrudil, če bi se odpravil predaleč.

Vir/Reference

Vprašanja za razmislek

Kaj situacija pomeni za pacientovo izpostavljenost ali občutek varnosti?

Ali menite, da bi morali imeti državljani popoln dostop do podatkov o svojem zdravju? Zakaj/zakaj ne?

Kakšno – če sploh – odgovornost nosijo zdravstveni delavci pri izobraževanju državljanov o lastnih zdravstvenih podatkih?

Kako lahko take okoliščine vplivajo na vaš dnevni delovni postopek in opravljanje nalog?

Dilemma: Night surveillance

arrow

 

Maria è un’assistente sociale sanitaria e lavora come guardiana notturna in una casa di cura. Recentemente la casa di cura ha installato una telecamera nella stanza di Johannes. Invece di disturbare Johannes di notte aprendo la porta e guardandolo, Maria può ora occuparsi virtualmente della sorveglianza notturna.

Marija lahko na svojem zaslonu preveri, če je Janez v postelji. Ni ji treba ves čas strmeti v zaslon, vendar ponoči večkrat preveri stanje, kot dogovorjeno. Marija je od dnevnih sester slišala, da je Janez podnevi bolj zdrav, odkar so uvedli nočni nadzor. Marija ve, da ga je v preteklosti večkrat prebudila, ko je odprla vrata in preverila stanje.

Po drugi strani pa se počuti nelagodno, ker Janeza spremlja na zaslonu. Zdi se ji, da s tem prestopa mejo, čeprav je Janez dal dovoljenje za namestitev kamere. Marija razmišlja o tem, kaj ve o video nadzoru na splošno (na javnih mestih) in kako se njena vloga v domu za ostarele razlikuje.

Vir/Reference

Vprašanja za razmislek

Razmislite o Marijinem občutku, da z opravljanjem svojega dela prestopa svoje etične meje. Kaj vam pride na misel ob tem?

Ali bi morali pri opravljanju svojega dela zanemariti svoje osebne etične meje? Kdaj – če sploh kdaj – je sprejemljivo, da meje ne upoštevamo?

Kako lahko take okoliščine vplivajo na vaš dnevni delovni postopek in opravljanje nalog?

Dilema: Presejalni pregled za raka dojk

arrow

 

Fatima je zdravnica na onkološkem oddelku, kjer se med drugim ukvarjajo z avtomatizacijo rentgenskega slikanja iz presejalnih pregledov raka dojk. Fatima uporablja računalniški algoritem za pomoč pri ovrednotenju številnih rentgenskih rezultatov. To pomeni, da računalnik na slikah preveri nepravilnosti in s prepoznavanjem slik postavi diagnozo. Na ta način lahko Fatima in njeni kolegi veliko hitreje pregledajo slike.

Fatimi je jasno, da bo uporaba računalnikov koristila mnogim, saj pacienti prej dobijo rezultate presejalnih pregledov, kar pomeni krajšo čakalno dobo pred morebitnim zdravljenjem. Vendar pa ima Fatima dvome glede računalnika, ki pripravlja podporo za odločitve glede zdravstvenega pregleda. Ali ne bi bil postopek bolj varen z osebnim in usmerjenim zdravniškim pregledom?

Fatimo skrbi, da algoritem ne bo zaznal določenih pacientov in jim podal lažno negativen odgovor. Potem jih zdravnik ne bo dodatno pregledal, četudi imajo morda dejanske simptome raka dojke.

Vir/Reference

Vprašanja za razmislek 

Razmislite o etičnih prednostih in slabostih avtomatizacije postopkov v zdravstvenem sistemu: Ali so enake za zdravstvene delavce in državljane? Kje se razlikujejo?

Kako okoliščine vplivajo na zaupanje in odnose med državljani in zdravstvenimi delavci?

Kaj situacija pomeni za pacientovo izpostavljenost ali občutek varnosti?

Kako lahko take okoliščine vplivajo na vaš dnevni delovni postopek in opravljanje nalog?

Dilema: Spletni zdravnik

arrow

 

Robertov osebni zdravnik ima pomembno nalogo, da deluje kot vratar za zdravstvene informacije, ko se je bolnik sam posvetoval z dr. Google. Pomembno je, da se osebni zdravnik zdi zanesljiv vir smernic in nasvetov za svoje paciente. Samodiagnoza, kot je tukaj opisana, je situacija, ki se ponavlja. Zdravniki morajo biti kritični pri ocenjevanju simptomov in zdravstvene anamneze, da lahko postavijo natančne diagnoze in načrte zdravljenja, hkrati pa morajo graditi zaupanje, poslušati paciente in učinkovito obravnavati njihove skrbi.

45-letni Robert obišče svojega osebnega zdravnika. Pojasni, da že več mesecev doživlja simptome splošne utrujenosti in občasnih glavobolov. Robert se je zelo potrudil in na spletu raziskoval svoje simptome ter morebitne bolezni. Zdravniku pokaže veliko natisnjenih materialov z opisi različnih diagnoz, ki ustrezajo njegovim simptomom. Med njimi so tudi resne bolezni, kot so sindrom kronične utrujenosti, borelioza in možganski tumorji. Robert je zaskrbljen za svoje zdravje in osebnega zdravnika povpraša, kaj bi lahko bilo narobe z njim, saj si močno želi diagnoze. Glede na pacientove simptome in anamnezo se zdi, da Robertovi podatki niso pravilni in da ni (resno) bolan.

Vprašanja za razmislek

Kako naj osebni zdravnik ravna z Robertom, trdno prepričanim v napačno diagnozo, ki jo je našel ob raziskovanju na spletu, ne da bi mu ob tem povzročil nepotrebno stisko ali posegal v njegovo avtonomijo?

Kako naj splošni zdravnik spodbuja skupno odločanje, ki temelji na točnih informacijah ter tako podpira pacientovo avtonomijo, opolnomočenje in korist zdravstva?

Kako naj ima splošni zdravnik odprt dialog s pacientom glede informacij, ki jih najde na spletu, ter ob tem spoštuje njegovo avtonomijo in dostojanstvo?

Kako lahko splošni zdravnik ukrepa, da pacient v prihodnosti ne bo pretirano zaskrbljen zaradi stvari, ki jih je o svojem zdravju našel na spletu?