DELIVER

Kako lahko še naprej uporabljamo tehnologijo na področju zdravstvenega varstva?

Kontekstu

Zdravstveni delavci so jedro digitalnega preoblikovanja v zdravstvu

Digitalna preobrazba zdravja odločno zahteva uporabo digitalne tehnologije v evropskih sistemih zdravstvenega varstva. Zdravstveni delavci so bistveni pri pospeševanju digitalne preobrazbe zdravja. Skupno ukrepanje EU na področju zdravstvenega varstva navaja digitalne kompetence kot pomembne kompetence bodočihzdravstvenih delavcev.  Strokovnjaki zdravstvenega varstva bodo potrebovali znanje o tem, kako svoje veščine, povezane z zdravjem, prenesti na novo  paradigmo digitaliziranega zdravstvenega varstva.

DELIVER ( program Digital EducationainvoIVhH Ealth pRofessionals) spodbuja k izboljšanju digitalnih spretnosti zdravstvenih delavcev s podpiranjem digitalne preobrazbe zdravja v evropskih regijah.

projektni cilji

Znanje in spretnosti

Izboljšati digitalne spretnosti zdravstvenih delavcev  za podporo digitalni preobrazbi zdravstvenega varstva.

Nadnacionalno

Razviti skupni nadnacionalni izobraževalni program, ki se osredotoča na uporabne digitalne spretnosti za zdravstvene delavce.

Orodja za e-učenje

Razviti orodja za e-učenje, ki podpirajo nenehni strokovni razvoj.

ambicija

Kako bo projekt DELIVER dosegel svoj cilj?

DELIVER sestavlja pet delovnih sklopov

– IO1 : Analiza potreb
– IO2 : Organizacijska analiza
– IO3 : Učni načrt in razvoj učnega gradiva
 IO4 :  e-učna platforma za digitalne spretnosti zdravstvenih delavcev
– IO5 : Priporočila politike in izvajanja

Ta projekt financira Komisija EU v okviru programa Erasmus+. Skupni proračun znaša 300.586,00€.