Partnerji

– PROJEKTNA SKUPINA

DELIVER je projekt, v katerem sodelujejo štiri institucije iz  štirih regij EU: Syddansk Sundhedsinnovationscenter (The Health Innovation Centre of Southern Denmark (koordinator projekta, regija Južna Danska), Università degli Studi di Udine (Italija), Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (Slovenija) in Fundació TIC Salut Social (Katalonija).

Partnerji

Regija Syddanmark (koordinator projekta)

Center za zdravstvene inovacije južne Danske je osrednji center za zdravstvene inovacije v regiji Južne Danske. Njen glavni namen je podpreti regionalni svet in  skupino vodij pri pretvorbi regionalne inovacijske strategije v ukrepe in ustvarjanje vrednosti. To počnejo tako, da podpirajo bolnišnice, socialne in psihiatrične ustanove ter zdravstvene domove  v  razvoju svojih storitev za reševanje sedanjih in prihodnjih izzivov, s katerimi se sooča danski zdravstveni sektor.

Vloga partnerja:
Center za zdravstvene inovacije južne Danske je koordinator projekta DELIVER in vodi analizo IO1-Potrebe ter IO3- Učni načrt in razvoj učnega gradiva ter prispeva k več projektnim nalogam.    

: +45 7663 1312

sdsi@rsyd.dk
https://www.innosouth.dk/
Linkedin
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je samostojna visokošolska ustanova, ki jo je ustanovila Občina Jesenice. Ponuja dodiplomski študijski program Zdravstvena nega in Fizioterapija, podiplomski magistrski programi Promocija  zdravja ter podiplomski doktorski program Zdravstvene vede. FZAB ima izkušnje z vodenjem posameznimi delovnih paketov v mednarodnih projektih in tudi z vodenjem mednarodnih in nacionalnih projektov.  
Trenutno je FZAB vključenai  v 3 Erasmus+ projekte: v 2 projektih je fakulteta strateški partner, v enem projektu pa je fakulteta vodilna.

Vloga partnerja::

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin vodi IO2- Organizacijsko analizo in sodeluje v drugih projektnih nalogah.

+386 4 5869360

smlakar@fzab.si
https://www.fzab.si/
Linkedin

Fundació TIC Salut Social

Socialna fundacija TIC Salut je javna agencija v okviru katalonskega ministrstva za zdravje, ustanovljena leta 2006, katere cilj je olajšati in spodbujati razvoj in preoblikovanje modelov zdravja in socialnega varstva, na način, da spodbuja inovacije pri uporabi IKT.  
 
Glavna strokovna področja so: m-zdravje, interoperabilnost in standardi, digitalna medicinska slika, umetna inteligenca, Urad za varovanje zdravstvenih podatkov in vozlišče za socialno zdravje IKT.  

Vloga partnerja:
Socialna fundacija TIC Salut  vodi razvoj e-učne platforme za digitalne spretnosti zdravstvenih delavcev IO4 in sodelujev drugih projektnih nalogah.  

 

: +34 935 53 26 42

ereixach@ticsalutsocial.cat
http://www.ticsalutsocial.cat
Linkedin

Univerza degli Studi di Udine


Univerza v Vidmu (UNIUD) je italijanska javna univerza, ustanovljena leta 1978 z nacionalnim zakonom. Trenutno UNIUD ponuja 39 diplomskih programov prve stopnje in 38 programov druge stopnje, med njimi 8 diplom prve stopnje, 1 diplomo enoletnega programa in 1 magistrski program na področju zdravstva. Univerza ponuja podiplomsko poučevanje in raziskave, s široko in raznoliko paleto izobraževalnih tečajev, specializacij (20, večinoma na področju medicinei), univerzitetnih magisterskih in doktorskih študijev. Oddelek za medicino (DAME), od ustanovitve leta 1986,  spodbuja  visokošolski študij, razvijanje znanja in ustvarjanje novih idej. DAME spodbuja tudi raziskave, tehnološki prenos, mednarodno  sodelovanje in sodelovanje s skupnostjo. Ključ njenega uspeha na nacionalni in mednarodni ravni je kakovost in moč vseh njegovih sestavnih delov ter sposobnost združevanja strokovnega znanja, metod in znanja v okviru njegovih projektov.

Vloga partnerja:
Univerza v Vidmu (UNIUD)  vodi priporočila za politiko in izvajanje IO5 ter sodeluje v drugih projektnih nalogah.
.
 

: (+39) 0432 434908/55

ricerca.dame@uniud.it
https://www.uniud.it/en/
Linkedin

KONTAKTIRAJTE NAS

Tukaj smo, da poslušamo in pomagamo.