Kaj pomeni ustrezna tehnologija?

Definicije: eZdravje in digitalna pismenost

arrow

Klinična slika svetovnega prebivalstva se spreminja. Takšna sprememba zahteva prestrukturiranje. Zdravstveni sistemi zato bolj kot kdaj koli prej svoja prizadevanja usmerjajo v to, da posameznim državljanom pomagajo pri vsakodnevnem življenju z boleznijo. V okviru procesa prestrukturiranja zdravstveni sistemi pri oskrbi in zdravljenju uporabljajo nove tehnologije. Če pa želite v resnici izkoristiti prednosti nove tehnologije v zdravstvu, je pomembno, da kot zdravstveni delavec izberete ustrezno tehnologijo za državljana. Da bi izbrali ustrezno tehnologijo, jo je treba najprej ovrednotiti. Ta tematski sklop vas bo pripravil na tovrstna vrednotenja. V njem so opisi najpomembnejših elementov, ki jih morate upoštevati, ko iščete tehnologije, ki so najbolj ustrezne za posamezne državljane.

eZdravje

eZdravje je razmeroma nova zdravstvena praksa, ki jo podpirajo elektronski postopki in komunikacija. Opredeljeno je kot »uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij za zagotavljanje podpore zdravju in zdravstvenemu varstvu«. Državljani se vse pogosteje zanašajo na digitalno tehnologijo, ko se odločajo glede svojega zdravja ali zdravstvene oskrbe. V končni fazi to državljanom zagotovi orodja, ki jih potrebujejo, da s pomočjo elektronskih komunikacij poiščejo prave informacije o svojem zdravju in dobrem počutju.

Digitalna pismenost

Gre za posameznikovo sposobnost, da poišče, oceni in sporoči informacije z natipkanim besedilom ali drugimi mediji na različnih digitalnih platformah. Ocenjuje se na podlagi posameznikovega znanja slovnice, skladnje in tipkanja ter sposobnosti, da z uporabo tehnologije ustvari besedilo, slike, zvok in načrte. Povedano drugače: gre za »sposobnost uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije za iskanje, vrednotenje in sporočanje informacij, kar zahteva tako kognitivne kot tehnične sposobnosti.«

Uporabnost

Uporabnost lahko na splošno opredelimo kot »obseg, v katerem lahko določeni uporabniki izdelek uporabijo, da učinkovito in z zadovoljstvom dosežejo zastavljen cilj v določenem kontekstu uporabe« (ISO 9241). Uporabnosti tehnologije ne opredeljujejo le interakcije med uporabnikom in računalnikom, temveč tudi stopnja, do katere jo je mogoče uspešno integrirati za opravljanje nalog v predvidenem delovnem okolju. Uporabnost se ocenjuje z interakcijami med uporabnikom, sistemom in opravili v določenem okolju. Družbeno-tehnični pogled obenem narekuje, da tehnične možnosti informacijskih tehnologij v zdravstvu vplivajo na družbene lastnosti delovnega okolja v zdravstvu. Pomen uporabnosti morajo zato sestavljati štirje glavni gradniki: uporabnik, orodje, naloga in okolje.

Zdravstvena pismenost in dostopnost

Zdravstvena pismenost je opredeljena v dokumentu Healthy People 2030 in obravnava tako osebno kot organizacijsko zdravstveno pismenost ter vsebuje naslednje definicije:

Osebna zdravstvena pismenost je raven, do katere so posamezniki sposobni zase in za druge najti, razumeti in uporabljati informacije ter storitve za sprejemanje odločitev in ukrepov, povezanih z zdravjem.

Organizacijska zdravstvena pismenost je raven, do katere organizacije posameznikom enakopravno omogočajo, da zase in za druge najdejo, razumejo in uporabljajo informacije ter storitve za sprejemanje odločitev in ukrepov, povezanih z zdravjem.

Vir/Reference

Vprašanja za razmislek

  • S sodelavci se pogovorite o tem, kaj razumete pod pojmoma eZdravje in digitalna pismenost.
  • Zakaj sta ta izraza pomembna pri vrednotenju ustreznih tehnologij za državljane?
  • Če je mogoče, se pri razmišljanju o teh vprašanjih naslonite na poklicne izkušnje.