Soočanje z digitalno preobrazbo

Razlaga NAJPOMEMBNEJŠEGA RAZLOGA

arrow

Da bi povsem razumeli, zakaj je tako velik poudarek na digitalizaciji in zakaj se stalno srečujemo s pobudami za digitalizacijo, smo vodilnega delavca v zdravstvu prosili, naj pojasni, ZAKAJ je tako pomembna in kaj lahko pridobimo z digitalno preobrazbo.

Oglejte si video in spoznajte stališča vodilnega delavca v zdravstvu.

3 prednostne naloge

Evropska komisija je objavila sporočilo o digitalni preobrazbi zdravstva in zdravstvenega varstva. Namen sporočila je opolnomočiti državljane in oblikovati bolj zdravo družbo.

V sporočilu o digitalni preobrazbi zdravstva so opredeljene tri ključne naloge:

  1. Varen dostop državljanov do zdravstvenih podatkov, kar vključuje čezmejni dostop, s čimer se državljanom omogoči, da do svojih zdravstvenih podatkov dostopajo kjerkoli v EU.
  2. Osebno prilagojeno zdravstvo, zagotovljeno prek skupne evropske podatkovne infrastrukture, kar raziskovalcem in drugim strokovnjakom omogoča združevanje virov (podatki, strokovno znanje, kapacitete za obdelavo in shranjevanje podatkov) v EU.
  3. Krepitev vloge državljanov z digitalnimi orodji za posredovanje povratnih informacij uporabnikov in oskrbo, osredotočeno na posameznika, z uporabo digitalnih orodij za opolnomočenje državljanov, da skrbijo za svoje zdravje, spodbujanje preventivnih aktivnosti in podporo povratnim informacijam ter komunikaciji med uporabniki in ponudniki zdravstvenih storitev.

Vir/Reference

Dokazi o telemedicini: Boljša izkušnja pacientov

arrow

Leta 2020 je bila predstavljena spletna zbirka podatkov o rešitvah telemedicine v bolnišnicah, temelječe na dejstvih. Zbirka podatkov ponuja pregled nad rezultati telemedicinskih rešitev za paciente v bolnišnicah in je – kolikor je znano – največja tovrstna zbirka na svetu. Vsebuje izvlečke podatkov in ocene iz več kot 500 znanstvenih prispevkov. Raziskava več kot 500 prispevkov o rezultatih telemedicinskih rešitev je pokazala, da je največja prednost boljša izkušnja pacientov.

Kako jo uporabljati? 

Po zbirki podatkov lahko iščete in rezultate filtrirate glede na specializacijo, tehnologijo, klinični učinek ali izkušnje pacientov.

Rezultati iskanja so prikazani v obliki tabel s podatki o diagnozi, intervenciji, tehnologiji in rezultatih raziskav v zvezi s kliničnim učinkom, izkušnjami pacientov, gospodarnostjo in uporabo. Zbirka podatkov TELEMED ponuja pregled na dokazih podprte telemedicine v bolnišničnih okoljih in kot pregled služi za navdih kliničnim bolnišničnim oddelkom, ki iščejo podatke o telemedicini, ter drugim, ki jih zanimajo na dokazih podprte digitalne rešitve v bolnišnicah.

Metoda 

Podatki na spletnem mestu izhajajo iz sistematičnega pregleda literature v iskanju randomiziranih raziskav ali raziskav s kontrolnimi skupinami, ki so ugotavljale učinke telemedicine na paciente v bolnišnicah. Razpoložljivo literaturo je septembra 2019 iskal Center za inovativne medicinske tehnologije (Centre for Innovative Medical Technology ali CIMT), ki sta ga ustanovili Univerzitetna bolnišnica v Odenseju in Univerza Južne Danske. Leta 2022 je bila baza posodobljena s podatki iz člankov, objavljenih v obdobju 2019-2021 (iskanje je bilo opravljeno 1. 9. 2021).

Zbirka podatkov je bila opisana tudi v reviji Journal of Telemedicine and Telecare. Preberite članek o zbirki z naslovom The Hospital Telemedicine TELEMED Database [povezava: The Hospital Telemedicine TELEMED Database: Providing information on evidence-based telemedicine services to hospital managers and healthcare professionals – PubMed (nih.gov)]. 

Vir/Reference

 

Trendi in pričakovanja državljanov

arrow

Kakšnih pričakovanj državljanov se lahko nadejajo zdravstveni delavci, ko postajamo čedalje bolj digitalizirana družba?

Stanje danes in pogled v prihodnost

Ob pogledu na našo družbo lahko vidimo, da je digitalna tehnologija že postala del našega življenja na številnih področjih. Zato lahko pričakujemo, da bodo državljani v prihodnosti v zdravstvu pričakovali enako raven digitalnih storitev. Poleg tega opažamo, da državljani vedno bolj postajajo potrošniki zdravstvenih storitev, ki pričakujejo upoštevanje njihovih osebnih potreb. V nadaljevanju predstavljamo 4 prihodnje trende glede pričakovanj državljanov do zdravstva.

Enakopravnost pri srečanjih z izvajalci zdravstvenih storitev 

Znanje postaja vse bolj demokratizirano, kar pomeni, da so informacije o boleznih in zdravljenju zlahka dostopne, tako da so državljani na splošno bolje obveščeni. Priča smo bistvenemu povečanju zbiranja podatkov, ki jih ustvarijo državljani, na primer s pametnimi urami. Raziskava danskega podjetja Operate kaže, da 41 odstotkov izmed 1500 sodelujočih Dancev na lastno pobudo zbira zdravstvene podatke, 60 odstotkov Dancev pa se strinja, da bodo podatki, ki jih ustvarijo državljani, na splošno zagotovili boljše zdravljenje v javnem zdravstvenem sistemu.

Državljani torej ob stikih z zdravstvenimi delavci pričakujejo, da bodo njihove prispevke vzeli resno. Namesto hierarhičnega odnosa, v katerem je zdravstveni delavec strokovnjak, bodo državljani pričakovali bolj enakopravno sodelovanje. Na splošno je mogoče pričakovati, da bodo državljani v svojem zdravljenju igrali pomembnejšo vlogo.

Povezave med zdravstvenimi storitvami 

Na številnih področjih svojih življenj smo vajeni povezanih storitev. Plačilo za javni prevoz, kjer z eno vozovnico plačamo vlak, avtobus ali podzemno železnico, digitalna identiteta, ki je povezana z javnimi digitalnimi storitvami, digitalna komunikacija, aplikacije, ki se povežejo s pametnimi urami itd. so le nekateri od primerov. V nekaterih državah je teh priložnosti več kot v drugih. To vodi do pričakovanj glede sodelovanja med ponudniki zdravstvenih storitev, izmenjave podatkov in brezhibnih povezav med oddelki in strokovnjaki. Pojavljajo se celo pričakovanja do delitve podatkov med zdravstvom in najbližjimi sorodniki državljana, ki lahko igrajo pomembno vlogo v postopku zdravljenja.

Storitve, na voljo kadarkoli in kjerkoli mi ustreza 

Veliko ljudi se je navadilo na spletno bančništvo, nakupovanje prek spleta in virtualne sestanke s pomočjo storitev, kot so Zoom, Meet in WhatsApp. Živila in pripravljeno hrano kupujemo prek spleta in dostavijo nam jo neposredno na dom. Marsikje smo opazili tudi eksplozijo v številu ljudi, ki s pomočjo pametnih ur spremljajo različne vidike svojega počutja.

Skratka, navajeni smo, da so nam storitve na voljo kadarkoli in zagotovljene doma, tako da nam ni treba do njih.

Pričakovati je mogoče, da bo to povzročilo povečano povpraševanje po telemedicinskih storitvah in video posvetih, klepetu, izmenjavi fotografij, samostojni rezervaciji terminov in podobnih storitvah, ki so v nekaterih državah že razširjene. Bolj pogosti bodo tudi zdravljenje doma namesto v bolnišnici, spremljanje stanja v domačem okolju, uporaba nosljivih naprav in rezultati, ki jih sporočajo pacienti. Sčasoma lahko verjetno pričakujemo tudi povpraševanje po dronih za prevoz blaga in krvnih vzorcev ter uporabo robotov za rehabilitacijo na domu.

Zdravljenje in informacije, prilagojene meni 

V času, ko sekvenciranje genov postaja dovolj poceni, da si ga lahko privošči večina, in ko osebno prilagojena medicina doživlja hiter razvoj, lahko pričakujemo prizadevanja za zdravljenje, rehabilitacijo in preventivo, posebej prilagojeno našemu genomu, dejavnikom tveganja in osebnim željam.

Informacijska revolucija nam omogoča enostaven dostop do informacij in umetne inteligence ter algoritmov, ki lahko predvidevajo naše potrebe in želje ter prilagodijo storitve in ponudbo. To je zelo razširjeno pri storitvah, kot so Netflix, YouTube, TikTok, Amazon itd. Prek družbenih medijev, kot je Facebook, imamo dostop do družbenih omrežij, zasnovanih za naša zanimanja, kjer lahko z drugimi delimo informacije in izkušnje glede stvari, kot so naše odločitve glede zdravljenja in zdravil itd.

Ti trendi pomenijo, da ne bomo več zadovoljni s splošnimi informacijami o boleznih in zdravljenju, ki jih lahko najdemo na spletu ali v brošurah. Pričakovali bomo informacije, ki so prilagojene nam in nam še posebej koristijo. V poplavi pravih in napačnih informacij bomo potrebovali pomoč strokovnjakov, da bomo lahko prepoznali ustrezne in verodostojne informacije ter razumeli, kaj pomenijo za nas.

Vir/Reference

Razmislek:

  • Kakšna pričakovanja državljanov lahko zdravstveni delavci pričakujejo glede na vedno bolj digitalno družbo?
  • Ali prepoznate opisane trende in pričakovanja?
  • Na kakšen način lahko s sodelavci spodbudite več sodelovanja in enakopravno partnerstvo z pacienti ter pri tem zagotovite, da njihove individualne potrebe in prispevke jemljete resno?
  • Kako lahko izboljšate komunikacijo in sodelovanje med ponudniki zdravstvenih storitev ter različnimi področji za izboljšanje splošne izkušnje pacienta in zagotavljanje neprekinjenosti oskrbe?
  • Kakšni izzivi so lahko posledica obilice informacij in napačnih informacij na področju zdravstva ter kako lahko zdravstveni delavci usmerjajo državljane pri uporabi in razumevanju teh informacij?