Zagotavljanje podpore za spremembe

Zdravstvenim delavcem omogočite, da zlahka ravnajo prav

arrow

Kako lahko z upravljanjem vedenja premagamo moč navade?

Pot od dobrih namenov do dejanj in sprememb vedenja v organizacijah ni vedno enostavna.

Smo bitja navad in naši možgani se z nami poigravajo na nepredvidljive načine. Pogosto nas to pripelje do tega, da ravnamo drugače, kot si želimo, in menimo, da je tako najbolje.

Četudi smo torej motivirani za uporabo digitalnih rešitev, nam lahko naše navade preprečijo, da bi spremenili svoje delovne rutine.

Pri dregljajih in upravljanju vedenja gre za to, da sebi in drugim olajšamo pravilno ravnanje med napornim življenjem v klinični praksi. S spoznanji s tako raznolikih področij, kot so psihologija, antropologija, biologija in sociologija, lahko s preprostimi ukrepi olajšamo pravilno ravnanje.

Pripravili smo nekaj orodij, ki vas lahko navdihnejo pri razmišljanju o novih načinih za spreminjanje vedenja vaših sodelavcev

Komunikacija, izobraževanje in usposabljanje niso dovolj, da bi zagotovili premišljeno in učinkovito uporabo novih digitalnih rešitev. Kot je prikazano na »lestvici vpeljave«, izkušnje kažejo, da po zaključenih programih usposabljanja in pobudah vpeljave raven vpeljave novih delovnih postopkov in rutin znaša le 40 odstotkov.

Narediti morate več, če želite spodbuditi spremembe v vedenju in posledične spremembe v delovnih postopkih, rutinah in normah, kjer se nove digitalne tehnologije uporabljajo na načine, ki ustvarjajo vrednost. Osredotočiti se je treba na to, kako boste upravljali vedenje.

Vedenje upravljajte tako, da velike spremembe razdelite na manjše in dostopne korake, ki zaposlene motivirajo.

Pri vpeljavi sprememb v organizacijo je ključnega pomena, da jih razčlenite na specifične aktivnosti.

Vodilni delavci si morajo prizadevati videti spremembe skozi oči zdravstvenega delavca in pripraviti načrt za uvedbo sprememb na način, kjer je želeno vedenje očitno, privlačno, enostavno in zadovoljujoče.

Očitno 

Zdravstveni delavec mora razmišljati na naslednji način: Zlahka razumem, kaj moram narediti. Nove naloge so povezane z mojimi obstoječimi navadami in delovnimi postopki.

Nasvet za vodilnega delavca:

 • Da spremembe ne bi bile videti neobvladljive, jih poskusite razčleniti na manjše korake, povezane z obstoječimi navadami in delovnimi postopki.
 • Poskrbite, da jasno in konkretno predstavite pričakovanja glede vedenja. Izogibajte se govorjenju o strategiji in puhlicam, ki si jih lahko ljudje različno razlagajo.
 • Zdravstvenim delavcem dovolite, da odkrijejo, kateri novi delovni postopki in ​​rutine so ob uporabi nove tehnologije uspešni.

Privlačno 

Zdravstveni delavec mora razmišljati na naslednji način: Moje zadolžitve so mi všeč, saj mi prinašajo koristi in me vodijo na poti do osebe, kakršna želim biti.

Nasvet za vodilnega delavca:

 • Izpostavite pozitivne učinke uporabe digitalne tehnologije, še posebej prednosti za pacienta (državljana), ki je lahko tako deležen hitrejše, boljše in bolj prilagodljive obravnave.
 • Zdravstvene delavce spodbudite, naj razmislijo o vrednosti tehnologije in pacienta (državljana) vprašajo, kaj mu tehnologija pomeni. Morda bodo nad njihovim odgovorom presenečeni.
 • Spodbujajte kulturo, v kateri so posamezniki naklonjeni uporabi digitalnih rešitev in je njihova uporaba zaželena. Zdravstvene delavce spodbudite, da na sestankih zaposlenih z drugimi delijo zgodbe o uspehu.

Enostavno 

Zdravstveni delavec mora razmišljati na naslednji način: Z lahkoto naredim, kar moram. Pri tem me vodi okolica.

Nasvet za vodilnega delavca:

 • Prepričajte se, da je digitalna rešitev lahko dostopna in da je pomoč za zdravstvene delavce pri roki vedno in povsod, kjer uporabljajo novo rešitev. Podporo lahko zagotovi sodelavec, dober prvi korak pa so tudi uporabniku prijazna navodila. Po možnosti naj bodo enostavna navodila vidna tam, kjer se digitalna rešitev uporablja.
 • Prizadevajte si zagotoviti, da je naloge lažje opraviti s tehnologijo kot brez nje.
 • Zdravstvenim delavcem zagotovite čas in priložnost, da vadijo uporabo nove rešitve, skupaj razmislite o uporabi in se seznanite z rešitvijo.

Nagrajevanje

Zdravstveni delavec mora razmišljati na naslednji način: Dejanje ponavljam, ker lahko vidim napredek in prejmem takojšnjo povratno informacijo.

Nasvet za vodilnega delavca:

 • Zdravstvenim delavcem, ki poskušajo uporabljati digitalno rešitev, posredujte pozitivne povratne informacije, čeprav imajo ob tem težave.
 • Še naprej se osredotočajte na napredek zdravstvenih delavcev in prepoznajte njihove izboljšave in prizadevanja. Bodite potrpežljivi in se zavedajte, da spremembe zahtevajo čas. Zato mora vodilni delavec dolgo ostati osredotočen na svoj cilj.

Vir/Reference

 • Richard H Thaler & Cass R Sunstein: Nudge – Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness, 2009 Welearm
 • Richard H Thaler & Cass R Sunstein: Nudge – Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness, 2009
 • Spoznanja iz izobraževalnega programa za upravljanje digitaliziranega zdravstvenega varstva („Ledelse i et digitaliseret sundhedsvæsen“), ki sta jih pripravila HR Ledelsesakademiet Region Syddanmark in Mreža odgovornih oseb za usposabljanje o digitalnih veščinah zdravstvenih delavcev v bolnišnicah na območju Južne Danske.

Lestvica vpeljave

To so osnovna pravila – od namere do dejanja

Korenček je boljši kot palica

Ljudi motivirajo dobre in konstruktivne stvari. Raje imamo korenček kot palico, kar pomeni, da imamo raje spodbude kot kazni.
Razmislite torej o tem, katere korenčke lahko nova digitalna tehnologija prinese zdravstvenim delavcem, ki jo morajo uporabljati.

Družba je boljša od samote

Ljudje smo družabna bitja. Ko moramo spremeniti vedenje, to radi počnemo z drugimi. Razmislite, kako bi lahko novo vedenje naredili družabno.

Enostavnost je boljša od motivacije

Ko gre za vplivanje na človeško vedenje, bo enostavnost skoraj vedno premagala motivacijo. Naša motivacija čez dan niha navzgor in navzdol, pri skoraj vsaki odločitvi pa bomo izbrali lažjo rešitev. Zato poskrbite za čim enostavnejšo uporabo digitalne rešitve in za iskanje, rezervacijo ter dostop do opreme. Prav tako poenostavite iskanje in uporabo navodil, pridobivanje podpore in pomoči pri odpravljanju napak, uporabniška imena in gesla, pripravo dokumentacije po uporabi itd.

Iz malega zraste veliko 

Ljudje radi razmišljamo in si postavljamo velike cilje – in to je dobro. Ko pa gre za preoblikovanje zamisli v vedenje pa je ravno to strup za vaše spremembe. Namesto tega morate začeti z malim. Zato boste morda želeli razmisliti o najmanjših možnih aktivnostih, s katerimi lahko začnete spreminjati delovne postopke in navade.

Okolje premaga informacije 

Znanje ne vodi vedno do novega vedenja. Pravzaprav se ljudje pri sprejemanju odločitev in ukrepanju večinoma zanašamo na svojo okolico. Če želite spremeniti vedenje ljudi, morate spremeniti njihovo okolje – točno tam, kjer želite, da počnejo nekaj novega. Navodila za uporabo rešitve ali drugačno delo morajo biti zato vidna tam, kjer zaposleni opravljajo delo, prav tako pa je treba fizični prostor urediti na način, ki spodbuja nove načine dela.

Pravi trenutek je vedno pomemben 

Ljudje smo pod vplivom časa. Ko govorimo o spremembah in spreminjanju vedenja, je uspeh vedno odvisen od pravega trenutka. To pomeni, da lahko veliko pridobite, če pozorno razmislite o tem, kateri letni čas, mesec, teden ali dan boste predstavili novo digitalno rešitev. Z drugimi besedami, razmislite o tem, kdaj je vaša ciljna skupina najbolj dovzetna vaše spremembe.

Ljudje raje sledijo kot vodijo

Ljudje raje sledimo vodji, kot da bi vodili. Razmislite, kako voditi spremembe.