Etične dileme in tehnologija

Primeri dilem

V nadaljevanju so predstavljene 4 etične dileme, ki izhajajo iz uporabe nove tehnologije. Zgodbe temeljijo na specifičnih okoliščinah. Če jih ne prepoznate takoj, jih poskusite povezati s svojo prakso.

Brezskrben pristop k tehnologiji

Tehnologija se hitro razvija in odpira nove  potenciale za izboljšanje oskrbe pacientov Prav tako pa prinaša tudi nove izzive in etična vprašanja. Kako se spopadamo z njimi?