Definicions

Hi ha molts termes nous per aprendre quan es parla de la transformació digital i alguns d'ells semblen gairebé iguals o molt semblants.

Al llarg dels sis temes, apareixeran definicions per assegurar-nos que tenim una comprensió comuna d'alguns termes focals. La següent és una petita selecció que us permetrà conèixer els termes bàsics.

Ens adonem que se n'aniran afegint de nous a l'extensa llista, per la qual cosa aquesta no serà una selecció exhaustiva

Hi ha molts termes nous per aprendre quan es parla de la transformació digital i alguns d’ells semblen gairebé iguals o molt semblants.

Al llarg dels sis temes, apareixeran definicions per assegurar-nos que tenim una comprensió comuna d’alguns termes focals. La següent és una petita selecció que us permetrà conèixer els termes bàsics.

Ens adonem que se n’aniran afegint de nous a l’extensa llista, per la qual cosa aquesta no serà una selecció exhaustiva

Transformació digital

arrow

Adopció de tecnologia digital per part d’una organització per digitalitzar productes, serveis o operacions no digitals. L’objectiu de la seva implementació és augmentar el valor mitjançant la innovació, la invenció, l’experiència del client o l’eficiència.

Telemedicina

La telemedicina és un servei sanitari que es presta mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació, que substitueix una reunió física entre el ciutadà i el professional sanitari que presta el servei. Les primeres persones que van utilitzar la comunicació de vídeo amb finalitats mèdiques van ser metges de la Universitat de Nebraska. El 1959, la universitat va establir una instal·lació de televisió bidireccional per transmetre informació als estudiants de medicina a tot el campus, i cinc anys més tard es va vincular amb un hospital estatal per realitzar consultes de vídeo. (Llegiu una definició ampliada de telemedicina al tema 4.)

Digitization/digitalization

La digitalització (digitization) és una tècnica procés de conversió d’expedients sanitaris analògics (inclosos en paper) a formats digitals que poden estar disponibles per al seu ús electrònic. La digitalització és la integració de la tecnologia en la producció de serveis. Un procés que implica la integració de la tecnologia digital en les operacions i tasques existents en salut pública/sanitària amb l’objectiu de millorar l’eficiència i aportar valor als ciutadans i professionals sanitaris.

La diferència entre Digitization/digitalization: la digitalització (digitalization) es refereix al procés tècnic de conversió digital, mentre que la digitalització fa referència a un procés organitzatiu i cultural de canvi en la salut pública. La integració de la tecnologia en la producció de serveis . Un procés que implica la integració de la tecnologia digital en les operacions i tasques existents en salut pública/sanitària amb l’objectiu de millorar l’eficiència i aportar valor als ciutadans i professionals sanitaris.

Salut digital

L’àmbit de coneixement i pràctica associat al desenvolupament i ús de la tecnologia digital per millorar la salut. “La capacitat de buscar, trobar, entendre i avaluar informació de salut de fonts electròniques i aplicar els coneixements adquirits per abordar o resoldre un problema de salut” [Norman i Skinner (2006)].

Tecnologia de la salut

L’aplicació de coneixements i competències organitzades en forma de dispositius, medicaments, vacunes, procediments i sistemes desenvolupats per resoldre un problema de salut i millorar la qualitat de vida.

Telemedicina

La telemedicina es defineix com els serveis sanitaris amb suport digital on el ciutadà pot evitar haver de presentar-se al consultori o a l’hospital en els casos en què no sigui necessari la presència  física per a la consulta. La telemedicina no substitueix les pràctiques mèdiques actuals sinó que és una resposta als reptes als quals s’enfronta l’assistència sanitària actual: desigualtats en l’accés a l’atenció, canvis en la demografia mèdica, reptes geogràfics del sistema i limitacions econòmiques.

Alfabetització en salut digital

“La capacitat de buscar, trobar, entendre i avaluar informació de salut de fonts electròniques i aplicar els coneixements adquirits per abordar o resoldre un problema de salut” [Norman i Skinner (2006)].

Competències digitals

S’ha d’entendre com la capacitat de combinar tecnologia digital, coneixements, competències i actituds adequades al context. Per tant, dividim el terme en els següents dominis d’aprenentatge:

 1. Competències instrumentals per utilitzar eines i mitjans digitals.
 2. Coneixements, teories i principis relacionats amb la tecnologia.
 3. Actituds cap a l’ús estratègic, obertura, comprensió crítica, creativitat, responsabilitat i independència.

Font/Referències

 • Schmarzo, Bill (31 May 2017). “What is Digital Transformation?”. Archived from the original on 2019-11-30. Retrieved 9 July 2021.
 •  Wren, Hannah (1 December 2020). “What is digital transformation? Definition, Examples, Main Areas”. Archived from the original on 2020-12-02. Retrieved 9 October 2021
 • 2020-12-02. Retrieved 9 October 2021 https://evisit.com/resources/history-of-telemedicine#:~:text=The%20first%20people%20to%20use,hospital%20to%20perform%20video%20consultations
 • Iyamu, I., Xu, A. X. T., Gómez-Ramírez, O., Ablona, A., Chang, H. J., Mckee, G., & Gilbert, M. (2021). Defining Digital Public Health and the Role of Digitization, Digitalization, and Digital Transformation: Scoping Review. JMIR public health and surveillance7(11), e30399. https://doi.org/10.2196/30399Global strategy on digital health 2020-2025. Geneva: World Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
 • https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp/digcomp-framework_enWorld Health Organization. (2011). Health technology assessment of medical devices.#11 HTA Advancement-FINAL.indd (who.int)

Salut digital

L’àmbit de coneixement i pràctica associat al desenvolupament i ús de la tecnologia digital per millorar la salut.

“La capacitat de buscar, trobar, entendre i avaluar informació de salut de fonts electròniques i aplicar els coneixements adquirits per abordar o resoldre un problema de salut” [Norman i Skinner (2006)].

Tecnologia de la salut

L’aplicació de coneixements i competències organitzades en forma de dispositius, medicaments, vacunes, procediments i sistemes desenvolupats per resoldre un problema de salut i millorar la qualitat de vida.

Què són les competències digitals per als professionals de la salut?

arrow

A què ens referim quan diem competències digitals per als professionals de la salut? I quins són els potencials per millorar les competències digitals del professional sanitari?

Competències digitals per al professional sanitari

L’estudi DELIVER ha demostrat que els empleats generalment veuen que les competències digitals són capaços d’utilitzar i aplicar la tecnologia digital.

El model mostra quines competències digitals es van destacar a l’estudi DELIVER com a especialment importants per al professional sanitari. Aquests són:

 • Ús de dades
 • Informació de dades
 • Comprensió tecnològica
 • Competències de l’usuari
 • Solucionar problemes
 • Comunicació i difusió
 • Conscienciació
 • Implementació
 • Desenvolupament

Potencials per a la millora de les competències digitals

A partir de l’estudi DELIVER, es van suggerir les següents com a àrees que tenen potencial de millora pel que fa a les competències digitals per al professional sanitari.

 • Canvi d’actitud i mentalitat en relació a la tecnologia cap a més obertura de ment, interès, curiositat, paciència i coratge.
 • Més reflexió sobre el valor de la tecnologia i consciència de les pròpies mancances.
 • Habilitats per utilitzar les eines digitals existents i formació continuada en la comunicació digital i formació de companys i ciutadans (pacients) en l’ús de solucions digitals.
 • Comprensió tecnològica i resolució de problemes.

Font/Referències

Reptes i potencialitats de la digitalització vist des dels professionals de la salut

arrow

En general, es considera que la digitalització comporta una major flexibilitat, millors condicions de treball, un augment de la recerca i, el més important, un augment de la qualitat de l’atenció. Tanmateix, la transformació digital provoca canvis radicals en les rutines diàries d’infermeres, terapeutes i altres professionals de la salut. Aquestes són les conclusions de l’estudi d’avaluació de necessitats DELIVER (IO1).

La transformació digital és vista com inevitable pels gestors sanitaris i, en general, condueix a un millor sistema sanitari amb fluxos de treball més eficients i millors serveis per als ciutadans. Sobretot quan es planteja un futur amb una força de treball més petita i qüestions més complexes.

Tanmateix, si demaneu als professionals de la salut, consideren que es malgasta molta feina en el procés a causa del cost de fer canvis.

Reptes de la tecnologia digital

L’enquesta quantitativa DELIVER mostra que es percep que la digitalització comporta els següents reptes:

 • Més administració i registre, que allunya temps al ciutadà. En alguns casos això perjudica la relació entre el professional sanitari i el ciutadà.
 • La tecnologia digital pot provocar resistència, ja que molts professionals de la salut pateixen una càrrega més gran amb les noves tecnologies, els fluxos de treball canviants, etc.
 • La majoria dels professionals de la salut no explota tot el potencial dels seus sistemes digitals. Encara hi ha molta feina de doble registre (digital i paper), la manca d’integració entre sistemes impedint el flux d’informació.

Potencials de la tecnologia digital

Els professionals de la salut i els gestors sanitaris de l’estudi DELIVER assenyalen els següents potencials d’augment de la digitalització:

Avantatges més significatius:

 • Accés més ràpid i fàcil a la informació actualitzada gràcies a la documentació digital uniforme i centralitzada
 • Capacitat per compartir informació entre proveïdors mitjançant sistemes compartits i integrar dades per a una millor visió general

Aquests avantatges creen:

 • Optimització de temps per als professionals sanitaris i atenció més ràpida al pacient, de millor qualitat i amb una major seguretat de les dades.

Altres avantatges:

 • Comunicació àgil, personalitzada i accessible
 • Ordre, transparència i millora del compliment legal.
 • Recollida sistemàtica de dades accessibles per a la recerca.
 • Automatització de les tasques rutinàries per a un ús més intel·ligent dels recursos i menys errors humans.

Exemple de cas: Nurse Sarah’s Day: Balancing the Impacts of Digitalization

La infermera Sarah comença el seu dia a l’hospital ocupat, preparada per fer front a una sèrie de tasques.

Entrant a l’habitació 205, la infermera Sarah saluda el senyor Johnson, un pacient gran amb un somriure amable. S’asseu al seu costat i entalla una conversa, escoltant atentament les seves preocupacions. Amb la seva tauleta a la mà, la infermera Sarah recupera de manera eficient els seus registres de salut digitals, revisant el seu historial mèdic i els resultats de les proves recents. Aquest accés ràpid a la informació actualitzada li permet adaptar les seves preguntes i proporcionar una avaluació exhaustiva de la seva condició.

Després de la conversa, el Sr. Johnsons descansa al seu llit de pacient i la Sarah continua documentant els detalls de la consulta, capturant informació vital i actualitzant els plans de tractament al sistema de documentació digital. La Sarah entén la importància de mantenir registres precisos accessibles als seus col·legues de tots els sectors, garantint la continuïtat de l’atenció.

Després d’una breu pausa per dinar, la Sarah es prepara perquè el Sr. Johnson sigui donat d’alta de l’hospital. Recollint la informació necessària, assegura una transició de l’atenció sense problemes. Utilitzant el sistema de comunicació integrat, envia missatges al metge privat, al servei de transport de pacients i a la infermera que visita el Sr. Johnson a casa seva l’endemà. Aquests missatges proporcionen actualitzacions sobre les condicions dels pacients, els resultats de les proves i les instruccions rellevants. L’intercanvi d’informació segur i eficient permet una col·laboració eficaç i transicions suaus, garantint la millor atenció als pacients.

Enmig de les seves tasques, la Sarah es troba amb aspectes positius i negatius de la digitalització. La capacitat d’accedir a la informació del pacient de manera ràpida i senzilla l’habilita per oferir una atenció personalitzada. No obstant això, també experimenta els reptes de l’augment de les tasques administratives i l’adaptació a les noves tecnologies i sovint té una sensació de distància amb els pacients quan es troba amb ells en una pantalla en lloc d’una reunió física.

Font/Referències

Summary report DELIVER IO1

Preguntes per a la reflexió

Penseu en els canvis que la tecnologia digital ha provocat a la vostra feina els darrers anys, 5 anys i 10 anys:

 • Quins reptes t’has enfrontat a la nova tecnologia?
 • Com heu superat aquests reptes?
 • Quines implicacions positives ha tingut la tecnologia digital per a vostè i els seus companys?
 • Quins potencials i reptes espereu de l’augment de la digitalització del sector sanitari?
 • Com afecten les polítiques de privadesa i seguretat de les dades en l’adopció i utilització de solucions digitals a l’assistència sanitària, i quines són les implicacions per accedir i compartir informació?